Facklitteratur, Nedräkningen, Skönlitteratur

Ingrid Atlestam. Foto: Andreas Chadien.

82 dagar kvar tills Stadsbiblioteket öppnar

Publicerat 31 januari 2014 | Av |

”Ett nytt Världslitteraturhus i Gamlestaden där språk och människor möts och där biblioteket är ett internationellt nav med plats för allt slags idéflöde.”

Om 82 dagar öppnar ett skinande nytt Stadsbibliotek på Götaplatsen. Det firar vi med att prata bibliotek med intressanta göteborgare fram till invigningen den 23 april. Idag är det bibliotekarien och debattören Ingrid Atlestams tur.

Vad är det bästa med bibliotek?

Det bästa med bibliotek är att de finns. Ännu bättre om de blir fler, har mer både på hyllorna och öppet.

Hur ser ditt drömbibliotek ut?

Mitt drömbibliotek är ett Världslitteraturhus i Gamlestaden. Det författas i och om Göteborg på många språk. Berättelserna om våra liv och världen i stort och smått, långt bort och nära är det som bygger världen, som tolkar den och förklarar den och skapar möjligheter att förändra den för var och en och för oss tillsammans. Men Göteborg är en segregerad stad. För att staden ska vara hållbar långsiktigt måste de många kulturerna, berättelserna och språken både ses som, och faktiskt vara, en tillgång och göras tillgängliga och mötas.

Ett Världslitteraturhus kan bli något för Göteborg unikt – ett hus som i sig förenar och realiserar tankar och visioner som nu bara finns som vackra ord i budgeten, utredningar och förslag – en internationell, interkulturell mötesplats för människor, tankar, berättelser, samtal, språk och texter.

Bibliotek har generellt låga trösklar och vänder sig till alla oavsett ålder, kön, religion, etnicitet och språk och är den kulturinstitution som når i särklass flest människor.

Tanken är att ett Värdslitteraturhus ska ha sedvanlig biblioteksverksamhet med internationell mångspråkig profil som sin kärna och därutöver innehålla exempelvis:

 • internationell bokhandel,
 • scen, föreläsningssal och andra mötesrum,
 • sagorum, verkstäder,
 • utställningslokaler,
 • möjligheter att producera böcker med mera,
 • kafé/restaurang

I Världslitterturhuset kan många intressen och aktörer samverka, samarbeta och berika varandra och även många andra, såsom författarföreningar, kulturföreningar, folkbildningsorganisationer, Stadsmuseet, Världskulturmuseet, Berättarministeriet och många många fler.

Många kulturinstitutioner ligger med någon slags självklarhet i centrala Göteborg. Alla dessa institutioner har samma problem, de når inte ett tvärsnitt av göteborgarna utan mestadels en ur socialt, ekonomiskt och etniskt perspektiv homogen svensk medelklass.

Gamlestaden är en stadsdel där mycket händer nu. Nya bostäder produceras, service och kommunikationer byggs ut och en gammal arbetar- och invandrarstadsdel förvandlas till en central gentrifierad knutpunkt. Ett självklart centrum för nordost med snabba förbindelser till Angered, Bergsjön, Kortedala och Trollhättan, liksom till city och resten av staden .

Sedan länge finns tankar och planer på att satsa på ett kulturhus i Gamlestaden. Det nuvarande biblioteket i Medborgarhuset är helt underdimensionerat nu när befolkningen ökar. Så vad väntar ni på, sätt igång!

Vad hoppas du hitta i det nya biblioteket?

Ja, jag hoppas att jag överhuvudtaget hittar, trots nya utrymmen, hyllor och dessvärre så småningom även nytt klassifikationssystem. Visserligen har jag genom åren krävt krossande av diverse system, men när det gäller SAB-systemet förordar jag reformismen.

Låt Stadsbiblioteket vara det självklara Litteraturhuset i stadens mitt med ett ymmigt utbud av av alla slags media, men framförallt böcker i såväl svartskrift som olika digitala format. Det är språket, ordet som är bibliotekets unika uppdrag.

Har du ett favoritbiblioteksminne?

Jag har massor av underbara minnen, kommer i första hand att tänka på detta från Gamlestadens bibliotek. Liten kille i 10-12års åldern frågar mig ”Hur länge har du jobbat här?” När jag svarat säger han andäktigt: ”Du har varit här hela mitt liv”. Då hade jag ändå bara jobbat där en sju, åtta år och det kom att bli 33 år. Så han hann kanske dit och berättade för sina barn att den tanten har alltid varit där!

Bästa och sämsta bok?

Bästa bok – Vårt förakt för svaghet av Harals Ofstad – bok som gjorde djupt intryck på mig då jag läste den på 70-talet och som påverkat mitt sätt att tänka. Den har kommit i flera upplagor och är mer aktuell än någonsin.

Sämsta bok Hjortfot av Edvard S. Ellis – en fördomsfull ”indianbok” som ingick i utbildningen när jag gick på Statens Biblioteksskola 1969-70. Den rasistiska smörjan lämnade jag aldrig tillbaka till biblioteket, men jag är rädd att de hade fler exemplar.

Vad läser du nu?

Har alltid flera böcker på gång samtidigt, några att läsa och någon att lyssna på:

Jan Guillou, Mellan rött och svart

Philip Teir, Vinterkriget

Bildningens förvandlingar, red Bernt Gustavsson

Joyce Carol Oates, Dödgrävarens dotter

Ett svar till “82 dagar kvar tills Stadsbiblioteket öppnar”

 1. ett sådant Världslitteraturhus i Göteborg, som Ingrid A nämner här vore nog unikt i Norden.
  Vi kan hoppas att det mångspråkiga biblioteket kan fylla sin uppgift.
  Jag sitter just nu med en lista på 31 bibliotek i världen som också har esperantolitteratur. Ni hittar den om ni googlar:
  Inventaro de Esperanto-bibliotekoj je 16 decembro 2013
  Inte ett enda nordiskt bibliotek finns där, men väl 7 olika bibliotek i Tyskland, 2 i Österrike, 3 i Frankrike och 2 i Spanien. Nyöppnat är ett bibliotek i Kina,Zaozhuang.
  Ett internationellt Museum för Fred och Solidaritet finns i Samarkand.