Kalendarium

På biblioteket finns roliga och intressanta arrangemang för barn, unga och vuxna. Fri entré till alla program.

Du hittar allt som händer på goteborg.se och i appen Biblioteket.

De flesta av våra program behöver du inte boka plats till, det är bara att komma. Till de program du behöver boka plats, står det i programinformationen. 

Är du intresserad av ett arrangemang och är i behov av en teckenspråkstolk? Kontakta oss minst en vecka i förväg så beställer vi en tolk! arrangemang@kultur.goteborg.se