Arrangemang

Uppmärksammad uthyrning av Stadsbibliotekets Hörsal avbryts

Publicerat 29 augusti 2014 | Av |

Stadsbiblioteket Göteborg upphäver den uppmärksammade uthyrningen av sin Hörsal till föreningen Cui Bono.
Föreningen Cui Bono har planerat ett föredrag av Karl-Olov Arnstberg den 31 augusti och Stadsbiblioteket gör nu bedömningen att det finns risk för ordningsstörning i samband med föredraget.

Stadsbiblioteket hyr ut sin hörsal till exempelvis föreningar och kan enligt kommunallagen neka om misstanke om brott eller ordningsstörning uppstår.
– Den debatt som blossat upp kring arrangemanget gör att vi hyser oro för konfrontation, vi befarar att våra biblioteksanvändare kan bli drabbade, säger bibliotekschefen Christina Persson.
Den senaste tiden har det även publicerats nya texter på internet av Karl-Olov Arnstberg som inte är förenliga med Göteborgs Stads uppdrag att värna och säkerhetsställa de nationella minoriteterna. Den samlade bilden av arrangemangets karaktär gör att Stadsbiblioteket väljer att säga upp avtalet med Cui Bono, som därmed inte längre får hyra Stadsbibliotekets Hörsal.

15 svar till “Uppmärksammad uthyrning av Stadsbibliotekets Hörsal avbryts”

  1. Det skulle vara fantastiskt att få veta om det planerade ordningsstörning var orsaken till att ni insåg att Karl-Olov Arnstbergs propaganda inte är förenlig med Stadsbibliotekets uppdrag. Eftersom den planerade ordningsstörningen hade som sitt huvudsyfte att göra er uppmärksammade på detta.

  2. Eller så kanske det är tack vare denna passus i kommunallagen som de KAN upphäva uthyrningen. All heder åt Stadsbiblioteket som tar det beslutet.

  3. Enormt bra! Ingen rasism på våra bibliotek. De är till för alla som bor i Sverige.

  4. Sorgligt. Etikettklistrarna har ännu en gång lyckats sätta munkavle på yttrandefriheten. Fegt beslut av Stadsbiblioteket!

  5. Många hade nog inte kunnat kontrollera sin ilska – men jag hade gärna velat höra vad dumskallarnas sammansvärjning hade att säga… typ i lugn o. ro – efter policyn: know your enemy…

  6. Tack stadsbiblioteket för att ni står upp för mänskliga rättigheter o demokrati genom att inte ge plats åt rasistisk propaganda 🙂

  7. Yes, fler åsikter som blir förbjudna. Snart har vi alla äntligen enbart en o samma åsikt om saker och ting. Grattis PK-sverige.

  8. Vilka är de ”nya texter på internet av Karl-Olov Arnstberg” som ni menar ”inte är förenliga med Göteborgs Stads uppdrag att värna och säkerhetsställa de nationella minoriteterna.”? Länkar? Och vad är det i dessa texter som enligt er mening väsentligen skiljer sig ifrån det som redan tidigare publicerats av Arnstberg i ämnet?

  9. Stadsbiblioteket har ungefär 3000 besökare varje dag och många av besökarna är barn och äldre människor. Vårt beslut att inte längre hyra ut Hörsalen till Cui Bono var inget enkelt beslut. Biblioteket är precis som många av er påpekat en plats för yttrandefrihet och demokrati. Men det fanns anledning att tro att det i samband med föredraget skulle bli en konfrontation mellan olika grupper inne i byggnaden. Vi kunde helt enkelt inte garantera säkerheten för våra användare och därför fattades till slut beslutet att avbryta uthyrningen.