Tillbyggnaden

Invigningen
Invigningen den 23 april 2014

På Världsbokdagen den 23 april 2014 invigdes Stadsbiblioteket Göteborg efter att ha varit stängt i två år. Huset har renoverats och byggts ut med 3700 m2 till totalt 12 700 m2.

Nyheterna i huset är många. Barn- och ungdomsavdelningarna har blivit dubbelt så stora, det finns nya scener för arrangemang, fler läsplatser, grupprum och konferensrum. Dessutom har byggnaden blivit energisnål.