Kalendarium

Poesisamtal om Anna Margolin

Publicerat 17 juli 2018 | Av |

Anna Margolin (1887–1952) föddes i Brest-Litovsk i nuvarande Belarus och flyttade vid tiden före första världskriget till New York, där hon tillhörde de jiddischspråkiga litterära immigrantkretsarna.

2018-12-05
18.00
Stadsbiblioteket Göteborg
 

Anna Margolin (1887–1952) föddes i Brest-Litovsk i nuvarande Belarus och flyttade vid tiden före första världskriget till New York, där hon tillhörde de jiddischspråkiga litterära immigrantkretsarna. Hon försörjde sig som journalist, debuterade som poet under 1920-talet och räknas idag som en av de främsta modernistiska poeterna på jiddisch.

Samtalsledare är Beila Engelhardt Titelman som är doktorand i litteraturvetenskap och forskar om kvinnliga jiddischspråkiga poeter med tonvikt på Anna Margolin. Hon har översatt och i år publicerat ett urval av Margolins dikter i boken Detta är natten.