Kalendarium
Detta evenemang har varit och är inte längre aktuellt.

Panelsamtal om förväntningarna på toppmötet i Göteborg

Publicerat 31 oktober 2017 | Av |

Panelsamtal om förväntningarna på toppmötet i Göteborg.

Panelsamtal om förväntningarna på toppmötet i Göteborg.

Deltagande EU-parlamentariker:
Max Andersson (MP)
Malin Björk (V)
Fredrick Federley (C)
Kristoffer Fjellner (M)
Olle Ludvigsson (S)
Soraya Post (Fi)

Ett samarbete mellan Brännpunkt Europa, Gothenburg European Office och Europa Direkt Göteborgsregionen.