Arrangemang
Detta evenemang har varit och är inte längre aktuellt.

Litteratur som läkemedel

Publicerat 22 oktober 2015 | Av |

Kan man bli frisk av att läsa? Välkommen till Stadsbiblioteket för att ta del av en intressant föreläsning om biblioterapi.

Redan Aristoteles insåg betydelsen av litteratur och läsning. Det finns också uppgifter som visar att man på 1200-talet, som ett led i sjukdomsbehandling, läste högt ur Koranen för patienter i Kairo. Men det var sannolikt först i samband med första världskriget som man på allvar började praktisera biblioterapi som en behandlingsform i större skala. Ett stort antal soldater var då traumatiserade genom sina krigsupplevelser och man insåg att läsning kunde ha en helande funktion för soldaterna.

Vad är då biblioterapi? Jo, själva begreppet kan beskrivas som ett sätt att använda litteratur i syfte att förbättra människors psykiska hälsa.

Under rubriken Den läsande läkningen; om biblioterapi och läsning som möjliga vägar tillbaka till hälsa och välbefinnande, samtalar Cecilia Pettersson med Sofia Oldin Cederwall. Den förstnämnda är filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, medan den sistnämnda medverkar i programpunkten utifrån sina erfarenheter av att ha deltagit i biblioterapi-behandling.

Kan man läsa sig frisk och vilken litteratur ska man i så fall välja? Hur fungerar den läkande läsningen? Frågor som dessa, och säkert många fler, lyfts upp till ytan under samtalet, som Stadsbiblioteket arrangerar i samarbete med S:t Lukas Göteborg och Bilda.

Kommentarer inaktiverade.