Läs ♥ högt

Här tipsar bibliotekarier på Stadsbiblioteket i Göteborg om när du kan börja läsa för ditt barn, vad du kan läsa och hur du kan läsa högt. På alla folkbibliotek i Göteborg kan du även låna hem färdiga bokpåsar med böcker som vi vet är fantastiska att läsa högt för barn 3–6 år.

Att läsa tillsammans ökar ditt barns ordförråd och ni får ett tillfälle att prata om tankar kring boken och livet. Då utvecklas ditt barns läsförståelse och samtidigt blir det en mysig stund. Såklart kan du också själv söka fram vilka barnböcker du vill låna hem.

Stadsbiblioteket Göteborgs projekt Läs ♥ högt är en del av Staden där vi läser för våra barn, som ingår i satsningen Jämlikt Göteborg – hela staden socialt hållbar.

 
Läs <3 högt

Låna hem en bokpåse för barn

Publicerat 1 mars 2017 | Av |

Högläsning ökar ditt barns ordförråd och ger er ett tillfälle att prata om tankar kring boken och livet. Då främjar du barnets framtida läsförståelse och på samma gång blir det en mysig stund. Nu kan du låna bokpåsar med utvalda böcker som vi vet är fantastiska att läsa högt för barn 3–6 år.

Läs hela inlägget
 
Läs <3 högt

Högläsningspåse 1

Publicerat 1 mars 2017 | Av |

På biblioteken kan du låna bokpåsar med böcker som är fantastiska att läsa högt för barn 3–6 år. Det finns nio stycken olika bokpåsar med fem böcker i varje. Här kan du läsa mer om de fem böcker som finns i bokpåse nummer ett. Låna hela påsen – snabbt och lätt.

Läs hela inlägget
 
Läs <3 högt

Högläsningspåse 2

Publicerat 1 mars 2017 | Av |

På biblioteket kan du låna bokpåsar med böcker som är fantastiska att läsa högt för barn 3–6 år. Det finns nio stycken olika bokpåsar med fem böcker i varje. Här kan du läsa mer om böckerna som finns i bokpåse nummer två. Låna hela påsen – snabbt och lätt.

Läs hela inlägget
 
Läs <3 högt

Högläsningspåse 3

Publicerat 1 mars 2017 | Av |

På biblioteket kan du låna bokpåsar med böcker som är fantastiska att läsa högt för barn 3–6 år. Det finns nio stycken olika bokpåsar med fem böcker i varje. Här kan du läsa mer om böckerna som finns i bokpåse nummer tre. Låna hela påsen – snabbt och lätt.

Läs hela inlägget
 
Läs <3 högt

Högläsningspåse 4

Publicerat 1 mars 2017 | Av |

På biblioteken kan du låna bokpåsar med böcker som är fantastiska att läsa högt för barn 3–6 år. Det finns nio stycken olika bokpåsar med fem böcker i varje. Här kan du läsa mer om de fem böcker som finns i bokpåse nummer fyra. Låna hela påsen – snabbt och lätt.

Läs hela inlägget
 
Läs <3 högt

Högläsningspåse 5

Publicerat 1 mars 2017 | Av |

På biblioteket kan du låna bokpåsar med böcker som är fantastiska att läsa högt för barn 3–6 år. Det finns nio stycken olika bokpåsar med fem böcker i varje. Här kan du läsa mer om böckerna som finns i bokpåse nummer fem. Låna hela påsen – snabbt och lätt.

Läs hela inlägget
 
Läs <3 högt

Högläsningspåse 6

Publicerat 1 mars 2017 | Av |

På biblioteken kan du låna bokpåsar med böcker som är fantastiska att läsa högt för barn 3–6 år. Det finns nio stycken olika bokpåsar med fem böcker i varje. Här kan du läsa mer om de fem böcker som finns i bokpåse nummer sex. Låna hela påsen – snabbt och lätt.

Läs hela inlägget
 
Läs <3 högt

Högläsningspåse 7

Publicerat 1 mars 2017 | Av |

På biblioteket kan du låna bokpåsar med böcker som är fantastiska att läsa högt för barn 3–6 år. Det finns nio stycken olika bokpåsar med fem böcker i varje. Här kan du läsa mer om böckerna som finns i bokpåse nummer sju. Låna hela påsen – snabbt och lätt.

Läs hela inlägget