Kalendarium

Från och med första juni så kommer vi att sluta uppdatera kalendariet här på bloggen och hänvisar istället till vårt kalendarium på goteborg.se.

Välkommen till alla roliga och intressanta arrangemang för barn, unga och vuxna. Fri entré till alla program. De flesta av våra program behöver du inte boka plats till, det är bara att komma. Du behöver bara boka plats om det står så uttryckligen i informationen om programmet.

Är du intresserad av ett arrangemang och är i behov av en teckenspråkstolk? Kontakta oss minst en vecka i förväg så beställer vi en tolk! arrangemang@kultur.goteborg.se