Spel
Playstationkontroll. Foto: Asif Akbar.

Foto: Asif Akbar.

Framtidens kultur

Publicerat 21 oktober 2010 | Av |

Något som påverkar oss varje dag och som är överallt omkring oss är kulturen. Kultur är ett svårtytt begrepp och brukar omfatta det mesta som gemene man (eller kvinna) hänger sig åt, som denne finner är intressant. Eller är det egentligen så i slutändan? Vad är kultur? Kan vad som helst bli kultur?

För att reda ut begreppet rent teoretiskt – ordet kultur härstammar från latinets cultura som i sin tur kommer från ordet cultus, vilket i runda slängar betyder att odla. Det är också en av de mest generella tolkningarna av ordet kultur: att odla en konstnärlig anda. Den andra betydelsen innebär att något blir en kultur först när den har levnadsmönster, däri normer, som överförs socialt genom generationer.

Flera av er som läser detta har säkert en aning om vad som brukar betecknas som kultur. Litteratur, drama, teater, konst är yrken och underhållningsformer som har hängt med sedan människan lärde sig att skapa saker och ting. Samtidigt finns det en form av social kultur, sådan som  kan relateras till folkslag och länders historia. Det var bland annat kulturen som gav oss det som vi idag kallar för nationalism och länder.

Anledningen till varför jag vill reda ut vad kultur är för något är på grund av en fråga som jag har ställt ofta, både till mig själv och till andra, för att försöka förstå varför det är så som det är. Jag tillhör den delen av de senare generationerna (80- och 90-talisterna) som kan anses vara ”förtappade” och lite ”bortskämda”. Jag hyser nämligen en mycket stor kärlek till spel i elektronisk form. Min hängivenhet har gått från vanliga familjespel i brädform till Playstation Move och Xbox Kinect, spel som knackar på dörren in till framtiden och en verklighet med virtual reality-baserad underhållning.

Med andra ord kan man redan där se ett levnadsmönster som förpassas till nästa generation. Man talar idag om sjunde generationens TV-spel.

Frågan är lika simpel som den är intrikat: varför är inte spel en kultur i sig? Spelkulturen är relativt ung i jämförelse med de äldre, ”finkulturella” formerna utav underhållning och kreativa estrader. Den uppkom runt samma tidpunkt som film, standup och liknande kulturrörelser, men omnämns i princip aldrig i samma forum som de etablerade kulturformerna. Varför? Spelkulturen uppfyller de stipulerade riktlinjerna för att något ska anses vara en kultur med återkommande inslag av internhumor, symboler och språk likväl som etablerade sociala normer och värderingar.

Å andra sidan är frågan tudelad, i alla fall inom min generation och de lite äldre, oerfarna generationerna som inte tog till sig ”kulturvågen” som dök upp i och med Nintendos framgångar på 80-talet. Vissa som jag diskuterat detta med anser att spelrörelsen aldrig kommer att få en kulturstatus, helt enkelt för att den symboliserar det värsta med människans törst efter underhållning. De nämner bland annat att spel fördummar, frustrerar, skapar ett beroende och ligger bakom yngres försumning av läroverket och det sociala livet. Spel är endast en plattform för eskapism och social deprivation, eftersom du är något i spelens värld som du aldrig kan bli i verkligheten.

De som pläderar för spelkulturen anser att dess status liknar filmens status och att den ruvar på en potential som skulle göra den lika omfattande som de äldre kulturformerna. Det är ingen idé att blunda för en rörelse som involverar fler och fler människor och målgrupper, på varierade sätt. Det enda som hindrar spelvärlden från att bli en regelrätt kulturform är att publiken ska kunna acceptera den som en andlig odling och ett underhållningssätt som är lika positivt som etablerad humaniora och att nördstämpeln äntligen ska tvättas bort. Idag kan du skaffa ett jobb och tjäna sexsiffriga summor inom spelvärlden, så länge som du är bra på det. Spel är inte längre en vardagssyssla i pojkrummet, gjort av, och för,  finniga, introverta, insnöade tonåringar. Det är en folkrörelse som stimulerar, diskuteras och utnyttjas på allsköns vis. Visa inte rädsla, omfamna den.

Ett bra steg mot att förstå spelkulturen kan vara att besöka Dynamo, en avdelning i Stadsbibliotekets innandöme. Dynamo har som ändamål att främja ungdomars kulturella aktiviteter. På Dynamo anordnas bland annat poesikvällar, spelkvällar, filmkvällar och musikkvällar. Dynamo har öppet på vardagar 10-20 och 11-17 på helger. Fråga den snälla bibliotekarien om du kan låna ett spel och ta del av den värld som engagerar miljontals världen över. Låt just den världen gro och glädja framtida generationer.

Filip Majetic

Kommentarer inaktiverade.