Blogg, Boktips
Jörgen Lind, Segal Mohammed och Åsa Gustafsson är några av de poeter och musiker som har uppträtt från ett fönster på Lagerhuset under hösten.

Jörgen Lind, Segal Mohammed och Åsa Gustafsson är några av de poeter och musiker som har uppträtt från ett fönster på Lagerhuset under hösten.

Tillsammans gör vi Göteborg till en litteraturstad!

Publicerat 7 december 2020 | Av |

Fönsterpoesi Live på Lagerhuset kom till för att Göteborg ansöker om att bli en av Unescos litteraturstäder. Och så förstås för att bjuda på kultur utan risk för virussmitta. Ni som missade allt det fina i oktober får en ny chans här – och så kommer vi tillbaka i vår!

Göteborgs stad arbetar just nu tillsammans med flera intresserade aktörer med ansökan om att som litteraturstad bli en del av Unescos nätverk av kreativa städer. Det växande nätverket startades 2004 och består av städer som ser kreativitet och kultur som strategiskt viktiga faktorer för hållbar stadsutveckling. Kreativa områden som ingår är, förutom litteratur, film, musik, hantverk/folkkonst, design, mediekonst och gastronomi. I dag omfattar nätverket totalt 246 städer över hela världen, av vilka 39 har litteratur som sitt område. Sverige representeras hittills inte av någon litteraturstad, men Norrköping är en av musikstäderna och Östersund deltar inom området gastronomi.

Vi stöttar idén om att ingå i det globala nätverket och är övertygade om att Göteborg som en del av Unescos nätverk skulle ge oss ännu större kraft att tillsammans arbeta för litteraturen, för författarnas villkor och för yttrandefrihet, både lokalt och i samarbete med olika städer och regioner i världen.

Ansökan om att bli en av Unescos litteraturstäder ska lämnas in under våren 2021 och svaret beräknas komma vid månadsskiftet oktober-november 2021. Om svaret blir positivt, inleds arbetet med att genomföra en första fyraårig handlingsplan för 2022 till 2025. Göteborg förbinder sig då att dela de mål som nätverket står för.

Några av de viktigaste målen för Unescos Creative Cities Network är:
• att utveckla platser för kreativitet och innovation och förbättra villkoren för verksamma inom kultursektorn.
•att förbättra möjligheterna att få tillgång till och att kunna delta i kulturlivet, särskilt för marginaliserade och sårbara grupper och personer
• att göra kultur och kreativitet till självklara delar av strategier och planer för hållbar stadsutveckling.


Författarcentrum Väst, Näringslivsgruppen på Göteborg & Co, ABF, Folkets hus, Göteborgs Litteraturhus och Göteborgs Stad, Kulturförvaltningen – Frilagret, Kulturstrategisk avd. och Stadsbiblioteket.

Kommentarer inaktiverade.