Arrangemang, Blogg
Detta evenemang har varit och är inte längre aktuellt.

Årets Göteborgsbok!

Publicerat 19 september 2015 | Av |

På årets bokmässa, söndagen den 27 september, presenteras Årets Göteborgsbok! Göteborgs hembygdsförbund återupplivar i år en gammal lokal tradition: att premiera utgivningen av intressanta böcker med Göteborg i fokus.

Årets vinnare har utsetts av Göteborgs hembygdsförening, representanter från oss på Stadsbiblioteket och Göteborgs stadsmuseum. Syftet är uppmärksamma bokens betydelse som kulturbärare av stadens lokalhistoria, men även att stimulera till att fler skriver och publicerar berättelser om Göteborg. Att staden blir mångsidigt belyst, lockar också till sig nya målgrupper av läsare.

Intresset för hembygden och dess lokalhistoria växer och tar sig nya uttryck i form av internetbaserade forum. Bokens betydelse blir då att över tid bevara stadens avtryck i historien.

Årets Göteborgsbok presenteras i Sveriges Hembygdsförbunds monter kl13.00 den 27/9. Samtidigt utses två hedersomnämnanden.

Arbetets kriterier har varit att boken ska ha Göteborg i fokus, över tid ha ett värde även för en bred läsekrets, tillföra ny information, eller åtminstone vinkla kända fakta i ny riktning, vara tilltalande producerad (layout, typografi, band) och locka till läsning och vara tillgänglig för allmänheten.

Välkommen på söndag!

Mer information hittar du på  www.goteborgshembygdsforbund.se

Kommentarer inaktiverade.