Bokcirklar

Här hittar du Stadsbibliotekets bokcirklar. Du kan välja en cirkel som passar dig, vissa bokcirklar träffas fysiskt och vissa träffas online på www.bokcirklar.se.

Du kan även låna en färdig bokcirkelkasse och själv starta en bokcirkel. Bokcirkelkassar och många av de titlar som läses i bokcirklarna hittar du i Bokcirkelhörnan på plan 1 i biblioteket.

De bokcirklar som hålls online ligger på www.bokcirklar.se.

Allt som händer på biblioteket hittar du på www.stadsbiblioteket.nu/kalendarium.

2018-07-12
kl 15.00–16.00
Dynamos bokcirkel för unga 13-25 år läser romanen Saker ingen ser av An…