Arrangemang
Foto: Gabriella Fabbri.

Från udda perenner till köksväxtdirektiv. Foto: Gabriella Fabbri.

Så ett frö…

Publicerat 3 mars 2011 | Av |

Gröna fingrar? Det finns många fritidsodlare i vårt avlånga land som intresserar sig för udda växter. Med anledning av köksväxtdirektivet bjuder Europa Direkt Göteborgsregionen in till en spännande föreläsning för dig som gillar att få jord under naglarna!

I slutet av 2010 höll Olof Johansson, chef för Jordbruksverkets växtavdelning, ett informationsmöte på Högskolan i Jönköping, med anledning av köksväxtdirektivet som implicerades i den nationella lagen vid årsskiftet.

Direktivet innebär att växter avsedda för fritidsodling ska registreras på ett enklare och billigare sätt än frön för kommersiell odling. Syftet med direktivet var att värna om kvaliteten och den biologiska mångfalden.

Jordbruksverkets representant fick ta emot hård kritik för ett alldeles för snabbt remissförfarande. Dessutom upplevde åhörarna att de blivit förbisedda när information uteblivit och menade på att detta var något som berörda organisationer och föreningar borde ha varit mer delaktiga i under remissprocessen.

I Sverige har vi som bekant ett tufft odlingsklimat, men vi har också ett stort antal amatörer och fritidsodlare med intresse för udda sorter. Regelverket som impliceras av Jordbruksverket ses av många som krångligt och komplicerat och de menar istället att Jordbruksverket hellre borde verka för att  underlätta handeringen och bistå med tydlig information.

Linda Qvarnemark som var en av Jordbruksverkets representanter vid informationsmötet på Högskolan i Jönköping. Kommer till Kungälvs Stadsbibliotek där Europa Direkt Göteborgsregionen arrangerar en informationsträff för intresserade amatörer och fritidsodlare angående köksväxtdirektivet.

Längtar du efter våren? Då har du möjlighet att även träffa trädgårdsmästare Gerben Tjeerdsma som föreläser om udda perenner. Europa Direkt bjuder in till en inspirerande föreläsning onsdag 16/3 på Kungälvs stadsbliotek kl18:00 – 19:30. Fri entré!

Medarrangör för kvällen är Kungälvs stadsbibliotek och Jordbruksverket.

Kommentarer inaktiverade.