Arrangemang

Rotlösa och rättslösa?

Publicerat 18 januari 2011 | Av |

Andra klassens européer? Diskriminering av romer pågår i Sverige och i hela Europa, en till synes öppen rasism, ett tillåtet förtryck och en särbehandling av Europas största minoritet där bara språket är på allvar accepterat i det svenska välfärdssamhället.

2006 tillsattes en delegering av Regeringen som genom Maria Leissner startade en utredning om romska frågor i början av 2007. Resultatet som tillkännagavs under hösten 2010 var en målsättning att romernas situation i Europa ska se bättre ut om 20 år. Med denna målsättning i bakhuvudet skulle kunskapen om romsk kultur få en mer betydande roll och romerna skulle i fortsättningen, på ett tydligare sätt än förut, ges en möjlig chans att vara delaktiga i det Svenska samhället.
 
De första romerna kom till Sverige i början av 1500-talet och idag bor det ca 50 000 – 100 000 romer spridda över hela landet. Romer i Sverige är indelade i fem olika grupper; svenska romer, finska romer, utomnordiska romer, nyanlända romer och resande folket. Romerna har under många år blivit utsatta för förtryck och diskriminering. Under medeltiden utfärdade adelsherrar skottpengar på romer och under nazismens framfart i Europa mördades hundratusentals romer. Dessvärre händer samma sak idag och inte bara i Sverige. Romer trakasseras och förföljs i stora delar av Europa bland annat i Tjeckien, Ungern, Slovakien, Italien och i Rumänien.

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter kom 1948, där står bland annat att ”alla är lika värda och har lika rättigheter”. Skrivelsen har utvecklats genom EU och EG-rätten till ett diskriminerings- och likabehandlingsdirektiv som alla EU:s medlemsländer ska ta till sig. Den senaste revideringen som Sverige gjorde angående diskrimineringslagen var 2009. I revideringen står att ”Ingen får diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.” 

Trots detta har det, under de senaste åren, ägt rum en rad tveksamma händelser i Europa där romer systematiskt utsatts för inhuman behandling som inte är förenlig med diskrimineringslagens överenskommelser.

Den 27 januari uppmärksammas Förintelsens minnesdag och Stadsbiblioteket Göteborg får besök av Irka Cederberg, författare till boken Född fördömd. Romerna – ett europeiskt dilemma. Välkommen till plan 1, Europa direkt, kl 18-19.30. Fri entré.

Kommentarer inaktiverade.