Arrangemang

Bibliotekets interiör. Foto: Anja Sjögren

Gallring på biblioteken?

Publicerat 21 maj 2014 | Av |

En fråga som diskuteras då och då, både i och utanför biblioteksvärlden, är hur mycket biblioteken ska gallra. I och med öppningen av det nya Stadsbibliotekets har frågan aktualiserats hos oss.

Biblioteken gallrar av flera anledningar, en vanlig orsak är att en bok är trasig och för smutsig, att det finns för många exemplar av en titel som inte längre är så efterfrågad eller att något blivit inaktuellt (som t.ex. en bok i juridik där lagarna har ändrats). Alla bibliotek som köper in nya böcker, skivor, språkkurser med mera måste också plocka bort en del av äldre medier för att biblioteket inte bara ska växa sig större och större.

Folkbiblioteken i Göteborg har ingen bevarandeplikt men många böcker som inte lånas sparas ändå. Kanske var det en gång i tiden en populär författare som skrev boken, något som bibliotekarien bedömer vara väldigt bra, ett smalt ämne som ändå intresserar några, en barnbok som är omodern men speglar en viss tid eller något som vi tror kan vara aktuellt i framtiden. Då händer det ofta att vi magasinerar böckerna, men de kan ändå lånas såklart.

Statistik för Stadsbiblioteket
Inför och under tiden som Stadsbiblioteket byggts om har vi gallrat på hyllorna. En hel del var slitet och annat hade vi för många exemplar av. Inför invigningen gjorde vi återigen en gallring. Stadsbiblioteket har idag cirka 280 000 exemplar (böcker, skivor, filmer, språkkurser med mera), varav 37 000 böcker fortfarande är kvar på stadsdelsbiblioteken. När vi stängde 2012 hade vi cirka 305 000 exemplar. Det innebär att det totala beståndet har minskat med 9 %, vilket är ungefär detsamma som övriga folkbibliotek i Göteborg. Räknar man bort de 37 000 exemplaren som fortfarande är i stadsdelarna blir siffran drygt 20 %. Många av dessa kommer dock att komma tillbaka till Götaplatsen under sommaren. Stadsbiblioteket har nu varit öppet i en månad och är i en uppbyggnadsfas. Böcker köps in varje dag och då både när något saknas och nyutgivna titlar.

Statistik för alla folkbibliotek
I hela Göteborg fanns i början av 2012 cirka 1.046.000 böcker, i början av 2014 fanns cirka 945.000. Antalet böcker på alla bibliotek i Göteborg har minskat med 9, 7 %. Under 2011 köptes det cirka 70.000 böcker till biblioteken i Göteborg. Under 2013 hade inköpen ökat till cirka 92.000 böcker. Till det kommer också inköpen av andra medier som film, spel och ljudböcker. Den största kostnadsökningen står e-böckerna för och uppgick 2013 till 10 procent av mediebudgeten, så en del nya böcker hittar du bara i det digitala biblioteket.

Just nu pågår inköpen av nya böcker för fullt.  Saknar du något hos oss? Skicka in ett inköpsförslag! Läs mer här om hur du gör för att skicka in.