Arrangemang

Mahdi. Foto: Sahar Amini.

Detta evenemang har varit och är inte längre aktuellt.

Ensamkommande ungdomars berättelser

Publicerat 14 november 2016 | Av |

Dynamo välkomnar ett antal ungdomar från Made in Backa som kommer till oss för att själva läsa dikter och berättelser. Made in Backa är bland annat en tidskrift i vilken barn och ungdomar skriver dikter, berättelser och reportage. Målet med tidskriften är att de ungas egna röster skall höras och att de skall erövra svenska språket.

Enligt Made in Backa själva är det ”ett demokratiprojekt” under devisen ”Språk är makt!” och att projektet bland annat ska ”ge barnen ökad kunskap om varandras kulturer och bättre förståelse för varandras olikheter vilket på sikt leder till ökad integration, mindre fientlighet, mer trygghet, bättre självkänsla och självförtroende.”

De ungdomar som kommer till Dynamo är nyanlända från Afghanistan och texterna handlar både om flykten från hemlandet men också om att komma till Sverige. Texterna kommer att läsas på persiska och svenska och vi kommer också att få höra sånger på persiska.

Många unga flyr krig och förföljelse. Detta är berättelser som ibland också uppmärksammas av författare och återberättas i böcker. En sådan berättelse är Esmat Nabis, nedskriven av ungdomsförfattaren Monica ZakJag är en pojke med tur. En berättelse om att fly från hembyn undan talibanerna, om att som barn och ung arbeta många år i Kabul och till sist om resan till Sverige.

Nu finns alltså möjlighet att höra sådana berättelser direkt från de som genomlevt något vi ofta läser om i tidningar och ser på tv. Så välkomna till Stadsbiblioteket och Dynamo för att ta del av viktiga historier vi alltför sällan hör.

(källan till citat ovan är från http://www.madeinbacka.com/omoss)

Kommentarer inaktiverade.