Arrangemang, Tillbyggnaden

Det var då:1964 års vision

Publicerat 7 september 2011 | Av |

Införden planerade om- och tillbyggnaden ska hela Stadsbiblioteket tömmas. Det blir många lådor att sortera och minnen att förvalta. I det här inlägget bekantar vi oss med den nytänkande bibliotekarien Sigurd.

Stadsbiblioteket Göteborg vid Götaplatsen stod klart 1967. Tanken var först att huset skulle stå klart redan 1961, lagom till hundraårsjubileet av stadens första bibliotek, Dicksonska biblioteket på Haga Östergata 5. Men bygget drog alltså ut på tiden. I en intervju i GöteborgsPosten från 1 november 1964 står kostym- och slipsklädd ”Stadsbibliotekari” Sigurd Möhlenbrock framför en vägg av skisser föreställande det nya biblioteket.

Enligt artikeln ska det moderna biblioteket bland annat rymma lyssnarrum och grammofonspisare. I artikeln påpekas också att det inte blir någon påfallande stor byggnad; ”knappt 50 meter i fyrkant och fyra våningar högt”.

Möhlenbrock avslöjar att han fått mycket inspiration från de nordamerikanska biblioteken. I England finns också en del att titta på men där är de, enligt Möhlenbrock,  lite mer traditionsbundna. När man läser om Möhlenbrocks idéer för det nya Stadsbiblioteket får man uppfattningen om att han ville komma bort från ett allt för traditionellt tänkande kring ett biblioteks innebörd.

En fransman hade, efter att ha hört Möhlenbrock tala om det nya biblioteket, utbrustit:
– Men monsieur, det är ju ett bibliotek, inte ett kulturhus.
Men det är just den förhoppningen som ”Stadsbibliotekari” har för framtidens Stadsbibliotek.
– Jag hoppat att det blir ett hus där alla intressen kan samlas, där man både kan läsa om och höra musik. Där man både kan läsa om och se konst, teater och film. Där man kan studera, stänga om sig själv, där man kan samlas i grupper eller diskutera eller höra föredrag. Det blir ett bibliotek som inte mycket liknar det gamla, säger Möhlenbrock.

Och visst låter det modernt och känns igen även i hur många hoppas att det om- och tillbyggda biblioteket ska vara och kännas. Möhlenbrocks idéer om en öppen plats för tankar, eftertanke, samtal, diskussion, nya upplevelser känns lika levande idag.

Läs mer om framtidens Stadsbibliotek på vår flik om tillbyggnaden som du hittar här på Stadsbiblioteket.nu.

Läs mer om Sigurd Möhlenbrock genom att följa den här länken.

Kommentarer inaktiverade.