Arrangemang, Tillbyggnaden
Stadsbiblioteket 1966. Foto Leif Lerme.

Under uppbyggnad. Stadsbiblioteket 1966. Foto: Leif Lerme.

Det var då: Tankar om biblioteket

Publicerat 17 augusti 2011 | Av |

Precis som nu var det många som hade synpunkter och åsikter om hur ett bibliotek skulle se ut och fungera redan inför uppförandet av Stadsbiblioteket vid Götaplatsen under senare delen av 1960-talet.

I Bengt Ason Holms bok Det hände i Göteborg på sextiotalet finns beskrivet de stora rumsliga förvandlingar som staden genomgick under decceniet. Det revs och byggdes nytt på väldigt många ställen runt om i stan. 1960 presenterades planerna på att riva östra Nordstan för att ge plats åt mer shoppingyta. Även om man, med facit i hand, kanske borde minskat sin rivningsiver för att skona vackra, historiska miljöer, verkade det finnas en framåtanda i staden. Det skulle bli nytt och kontinentalt. I ett maskinskrivet brev, som inkom till folkbibliotekets styrelse 15 mars 1960 och är undertecknat av J.W Stenbäck, beskrivs Götaplatsen på detta målande sätt:
”Götaplatsen är ett göteborgskt paradrum där den andliga kulturen är mångsidig och där nu ett bibliotek ska fylla den återstående fria tomten”.
Stenbäck fortsätter:
”Hur skulle det vara om man placerade ett förstaklassigt kafé i biblioteksbyggnaden? Ett kafé som på ett parisiskt sätt under den varma årstiden kunde sättas i direkt förbindelse med trottoaren utanför. Skulle det vara chockerande att förbinda ett bibliotek med ett kafé? Låt oss då chockera.”

Som vi vet så blev det så småningsom ett café i Stadsbiblioteket (även om den parisiksa idyllen med utomliggande fikande uteblivit). Under våren anordnade Stadsbiblioteket utställningen ”Rum för dig” inför den planerade om- och tillbyggnaden av biblioteket, där ville vi att just du skulle lämna synpunkter och tankar på vilket typ av bibliotek du vill ha i framtiden. Eftersom utsidan av biblioteket redan beslutats om, handlade utställningen i första han om vilket typ av bibliotek som ska finnas på framtidens Götaplats.  I anslutning till utställningen fick vi in omkring hundra olika synpunkter och tankar, många av dem var väldigt kreativa och spännande. Vi vill naturligtvis ha in ännu fler idéer och förslag.

Ett nytt Stadsbibliotek är en angelägenhet för alla göteborgare och vi tror att det finns massor med tankar kring hur vi kan bli ett bibliotek som håller många år in i framtiden. Vad tycker du? Vilket bibliotek vill du ha?

Kommentera här eller mejla till info.stadsbiblioteket@kultur.goteborg.se

Kommentarer inaktiverade.