Tillbyggnaden

Det nya Stadsbiblioteket

Publicerat 12 mars 2010 | Av |

Stadsbiblioteket Göteborg står inför en genomgripande uppdatering. Sedan huset vid Götaplatsen togs i bruk 1967 har verksamheten successivt blivit alltmer mångfasetterad och omfattande.

Ytorna är för små för de allt större besökstalen. De är också dåligt anpassade till alla de nya medier som numera kompletterar böckerna, och till allt det som ett bibliotek av idag i övrigt vill vara. Utställningar, samhällsinformation, föreläsningar och diverse evenemang för olika åldersgrupper kräver sina utrymmen. Här skall man också kunna slinka in bara för att mötas och för att läsa dagens tidning och ta sig en fika – nästan under dygnets alla timmar.

Dagens stadsbibliotek har ca 9.400 m2 lokalyta. Efter tillbyggnaden kommer ytan att öka med 40 % och blir därmed drygt 13.000 m2. Den tillkommande ytan kommer framförallt att rymma verksamheter som idag saknar ändamålsenliga lokaler. Biblioteket får en ny och rymligare huvudentré som leder in till bibliotekets informella del, med öppen hörsal, utställningsytor och ett nytt, större och mer exponerat café. Entréhallen sträcker sig genom byggnadens hela höjd, även ner till Lorensbergsparkens nivå, där en ny entré också ordnas. Mot Avenyn och Berzeliigatan byggs bl. a fler läsplatser, med utsikt mot det storslagna stadsrummet utanför.

För de allt fler besökarna kommer det utökade biblioteket att innebära en totalt ny upplevelse. De olika medierna, såväl böcker och tidskrifter som det nya digitala utbudet, kommer att få helt andra exponeringsmöjligheter. Många tillkommande ytor för utställningar och arrangemang kommer också att kunna locka en än större publik. På stadsbiblioteket händer alltid något nytt.

Att få möjligheten att rita det nya stadsbiblioteket är en förmån men också ett ansvar. Läget vid Götaplatsen förpliktigar. Detta skall bli en byggnad som inte behöver skämmas för sig bland sina arkitektoniska mästerverk till grannar. Ambitionen när det gäller exteriören är därför satt väldigt högt. Interiören skall också erbjuda en arkitektonisk upplevelse utöver det vanliga, men den får aldrig ta fokus från verksamheten – en utmaning i sig. Arkitekturens uppgift är att ge en fysisk inramning som underlättar, förtydligar och på annat sätt gynnar verksamheten. Att det nya biblioteket kommer att bestå av en kombination av byggnaden från sextiotalet och vårt decenniums tillbyggnad är en intressant omständighet. Jag är övertygad om att just det kan bli väldigt bra om skillnaderna i olika tiders stilideal blir tydligt avläsbara. Kontrasten gör att nytt och gammalt förtydligar vartannat.

Peter Erséus
Arkitekt SAR/MSA
Erséus Arkitekter

4 svar till “Det nya Stadsbiblioteket”

  1. När är det tänkt att renoveringen ska påbörjas och vara klar?

  2. Är detta stadsbibliotekets hemsida??? Hur söker man i så fall efter en bok? Det borde väl vara det som är viktigast att hitta på en hemsida, eller?

  3. Om samtliga beslut/avtal sker utan fördröjning så blir 2012 byggår och ”det nya stadsbiblioteket” står klart under 2013.

  4. Hej Lars! Det här är stadsbibliotekets samlingssida för sociala medier, som twitter, facebook, youtube, etc. Stadsbibliotekets hemsida hittar du på http://www.goteborg.se/bibliotek. Du kan klicka längst upp till höger på den här sidan för att komma dit.