Arrangemang, Facklitteratur

Detalj ur omslaget till "Bankrupting Nature". Routledge.

Ekonomi med ekologi – Cirkulär ekonomi på global nivå

Publicerat 24 oktober 2013 | Av |

Cirkulär ekonomi, ekologi, klimatförändring, förnyelsebar energi, skatt och budget. I Bankrupting Nature menar Johan Rockström och Anders Wijkman att det är hög tid att ställa om till cirkulär ekonomi på global nivå. Tisdag 29 oktober klockan 18-19.30 kommer Carina Sundqvist, samhällsentreprenör och VD på inspirationsbyrån, till Majornas bibliotek för att prata under rubriken: Upptäck Cirkulär Ekonomi.

Cirkulär ekonomi är ett nygammalt tankesystem som kopplar samman ekonomi med ekologi igen. Författarna till boken Bankrupting Nature, Johan Rockström och Anders Wijkman, menar att det är hög tid att ställa om till cirkulär ekonomi på global nivå. De föreslår även att naturkapital skall tilldelas ett värde, att förlusten av biologisk mångfald skall beaktas i nationella budgetar, att nyuttag av råvaror ska beskattas, samt att vi ska fasa ut fossila bränslen och ersätta med förnyelsebar energi.

I boken Bankrupting Nature betonas bristen på långsiktig riskanalys, inte minst i förhållande till klimatförändringen. Finansmarknaden prioriterar kortsiktig vinst, helt oavsett om en investering kan ses som långsiktig eller inte.

Boken ger en lång rad exempel på åtgärder som bör vidtas och som skulle föra utvecklingen mot mera hållbara system. Författarna vill öppna för en cyklisk ekonomi, där energi och råvaror utnyttjas många gånger mer effektivt, där produkter har längre livslängd och där material och restprodukter återvinns och återanvänds maximalt. En cyklisk ekonomi skulle dessutom skapa nya arbeten.

Människan är nu den största påverkande kraften på jorden. Vårt tryck på planeten innebär stora risker för vårt framtida välstånd. Vi har försatt oss i en ohållbar situation. Gränserna för vad planeten klarar av har redan passerats, inom flera områden. Idag finns ett glapp mellan ekonomin och ekologin – dessa borde istället vara starkt sammanlänkade. För att röra oss mot ett hållbart samhälle behöver vi uppdatera vårt befintliga ekonomiska system så att det löser vår långsiktiga resursförbrukning, skapar effektivare materialflöden och en långsiktigt hållbar energianvändning.

I våra grannländer har cirkulär ekonomi redan vunnit mark. Danmark satsar stort i Region Midt, både i företag och kommuner. I USA, Holland och Spanien arbetar företag sedan flera år enligt cirkulära principer (Shaw, Desso, Santa & Cole). I England tar Ellen MacArthur Foundation fram rapporter i samarbete med McKinsey om vad näringslivet kan vinna på cirkulär ekonomi. Bankrupting Nature är en uppmaning och betoning av att det är hög tid att Sverige agerar för att starta denna positiva utveckling även hos oss. Lagar och förordningar bör reformeras, nytänkande affärsmodeller etableras, resurseffektiva återvinningssystem vidareutvecklas. Vi behöver en cirkulär ekonomi.

Tisdag 29 oktober, klockan 18-19.30 kommer Carina Sundqvist, samhällsentreprenör och VD på inspirationsbyrån, till Majornas bibliotek för att prata under rubriken: Upptäck Cirkulär Ekonomi. Föreläsningen är ett samarbete mellan Europa Direkt Göteborgsregionen och Majornas bibliotek.

Kommentarer inaktiverade.