Boktips, Skönlitteratur
Anna Greta Wide

Anna Greta Wide

Detta evenemang har varit och är inte längre aktuellt.

Anna Greta Wide

Publicerat 30 september 2019 | Av |

Västkustlandskapets blågrå havets vågspel, salta vindar och solbrun sand i kontrast till existentiellt religiösa funderingar. 

Jag kom i kontakt med Anna Greta Wides dikter främst genom musiken – hennes dikter har tonsatts flitigt, hennes poesi präglas av en stor musikalitet och med motiv hämtade från musiken.  

Anna Greta Wide föddes i Göteborg 1920 och började redan som ung skriva poesi. Hon debuterade som 22-åring med Nattmusik (Norstedts; 1942) som fick stor uppmärksamhet och två år senare kom Orgelpunkt (Norstedts; 1944) som emottogs varmt av publik och kritiker. Orgelpunkt syftar på en musikterm som innebär en utdragen ton som ligger kvar medan övriga stämmor rör sig vidare. Hennes tidiga dikter är stilsäkra och med ett klart tonfall, samtidigt finns en dubbelhet – lekfullhet och vemod. 

Nattvandring 

Jag går i natten tyst och oavvänt. 

Och alla mörker äro mycket mjuka. 

 

För dessa mörker har jag nu bekänt: 

»Min själ är ond och mina tankar sjuka.» 

 

Av dessa mörker har jag nu fått svar: 

»Barn, vad vet du om nytta eller skada?» 

 

Jag går i natten, jag vet inte var. 

Men mina tankar äro mycket glada. 

 

Ur Nattmusik. 

Senare kom Anna Greta att utbilda sig till lärare och fick anställning i Kungsbacka och på realskolan i Göteborg. Efter ett uppehåll på elva år utkom den tredje diktsamlingen Dikter i juli (Norstedts; 1955) som följdes av Broar (Norstedts; 1956). I dessa två diktsamlingar syns Västkustlandskapet tydligare – det blågrå havets vågspel, salta vindar och solbrun sand ställs i kontrast till existentiellt religiösa frågor. 

I de senare diktsamlingarna Kyrie (Norstedts; 1960) och Den saliga osäkerheten, (Norstedts;1964) framträder den religiösa sidan tydligare hos Anna Greta Wide – centralt är bönen som i de tidigare dikterna riktade sig till ”livet” i allmänhet men som nu tydligare talar till ett ”Du”, här finns också en utveckling mot den kristna mystiken, den personliga tron och det egna tvivlet. Anna Greta Wide avled i cancer 1965 endast 44 år gammal. 

Anna Greta Wide (1920–1965) lämnade hundratals opublicerade dikter efter sig. En resväska full med anteckningsblock och manuskript har nyligen donerats till Göteborgs universitetsbibliotek – och i april 2020 publiceras allt hos Litteraturbanken. 

Dick Claésson, fil dr. i litteraturvetenskap och huvudredaktör på Litteraturbanken, berättar om Anna Greta Wides författarskap på Göteborgs Stadsbibliotek 10 oktober. 

 

Det är något med döden som inte är övertygande. 

 

Som när våren kommer för tidigt. 

Eller när svaret går före frågan. 

Eller när musiken slutar på dominanten 

Och efterlämnar en svävande väntan. 

Ur Kyrie (Norstedts; 1960) 

Kommentarer inaktiverade.