Arrangemang, Blogg
Foto: Clara Tortosa

Foto: Clara Tortosa

Detta evenemang har varit och är inte längre aktuellt.

Vikten av att lära sig om igelkottar

Publicerat 29 mars 2018 | Av |

Jämlikt Göteborg är stadens långsiktiga satsning för en mer jämlik stad. Just nu pågår en utställning på Stadsbiblioteket där Göteborgs stad berättar mer om varför och hur vi jobbar för en mer jämlik och sammanhållen stad. Anna Wallberg, som har varit med och tagit fram utställningen, gästbloggar:

Många har nog haft en lärare som varit lite extra bra. Kanske en Inger, en Janne eller en Karin? Du vet själv vad en sådan lärare har betytt för dig. 

Vad är då egentligen en bra lärare? Någon som lyssnar, någon som tar sig tid? Någon som ser den som är liten?

I Göteborg ska varje barn få en god start i livet och just nu kraftsamlar staden för att det ska bli så. Tyngden i ett jämlikhetsarbete ska ligga på tidiga insatser i barns liv, innan problemen har uppstått eller blivit för stora. Forskning visar att små insatser kan ge stor effekt. Det är därför den enkla sagostunden, utflykten till en annan del av staden eller den där extra läxhjälpen efter skolan kan göra en så stor och avgörande skillnad för många barn.

Ofta hamnar skolan i fokus när det gäller barns lärande och uppväxt. Men dagens forskning lyfter också fram förskolans stora betydelse för att minska ojämlika skillnader och skapa likvärdiga möjligheter för alla barn. Åren upp till åtta år brukar räknas som de absolut viktigaste i en människas liv. Det är då grunden läggs för hela det kommande livet. 

Så många barn som möjligt ska få chansen till en god grund, att utveckla språket, träffa kompisar och lära sig allt viktigt om igelkottars liv. Om matte och bokstäver och varför maskar kommer upp ur marken när det regnar. I ett samspel med andra människor lär sig barn att säga nej och ja och att man ingår i ett större sammanhang. Det är viktig kunskap. 

Forskning visar att utbildning och tidig språkutveckling skapar möjligheter för ett gott liv. Att läsa och lära och skaffa sig en fullständig skolgång ger ett starkt skydd mot utanförskap i framtiden. Språket ger människan inflytande över sitt liv och är en investering, både för det lilla barnet och samhället.  

Läs för ditt barn och låt sagorna öppna världen. Att läsa tillsammans är att resa i tanken, att öppna nya dörrar. Allt hänger ihop och våra barns framtidsutsikter är avgörande i vägen mot en mer jämlik och sammanhållen stad. 

Göteborgs Stad har jobbat för jämlikhet i många år. Varför skulle det bli annorlunda den här gången? Det finns inga enkla svar på en komplex fråga. Att arbeta för en mer jämlik och sammanhållen stad tar tid, upp till en generation. Det är inget som görs i en handvändning. Men vi gör det ihop, hela staden tillsammans med näringslivet och delar av civilsamhället. Förskolor, skolor, bibliotek, företag, föreningar och många fler. Och den här gången har vi lagt in strategier och planer för långt in i framtiden. För forskningen är tydlig – alla vinner på en mer jämlik stad.

Välkommen på en utställning om jämlikhet i Göteborg och arbetet för en mer jämlik stad. Utställningen pågår till den 18 april i Stadsbibliotekets utställningshall. 

Läs mer om arbetet på: Goteborg.se och Facebook

Kommentarer inaktiverade.