Arrangemang

Foto: Andreas Lübeck

Detta evenemang har varit och är inte längre aktuellt.

Varför konsumerar vi?

Publicerat 5 februari 2016 | Av |

Varför är det så lustfyllt att konsumera? Vi lägger ned mer och mer tid på att jaga efter saker som vi tror skall förhöja vår livskänsla. Och kanske att ordet jaga är ett nyckelord i sammanhanget?

Jag tänker mej att vår nutida konsumtionsglädje är ett aktivt minne från tiden då vi fortfarande var beroende av att själva skaffa mat. Vilken kick det måste varit att ha nedlagt ett saftigt byte och sedan slå sig ned vid elden och halstra, medan fettet rann utefter mungiporna. Värmen steg i kroppen och allt var som det skulle. Såklart att hjärnan är programmerad för denna lustkänsla, den är ju en del av vår överlevnadsstrategi! Men nu gäller jakten saker.

Journalisten och författaren Katarina Bjärvall benar upp konsumtionens alla begrepp i boken Yes! Därför köper vi det vi inte behöver.

Visst har man förstått att det finns en osynlig hand som i det tysta leder oss att konsumera saker som vi egentligen inte tänkt köpa. Men vi reflekterar kanske inte så ofta över hur det gick till när någon faktiskt fick oss att handla den där onödigheten. Då är det verkligen intressant att få denna snårskog av mekanismer och sammanhang belysta för sig!

Det är naivt att tro att det inte skulle finnas en gedigen psykologisk och medicinsk vetenskap där vår omättlighet inför allt som finns att få blivit kartlagd. Men när man läser Bjärvalls bok blir man ändå lite chockerad över det beräknande samarbetet mellan forskare och producenter.

Forskningen skiljer mellan absoluta och relativa behov. Absoluta behov är de som vi måste tillfredställa för vår fysiska och mentala överlevnad. Men vårt fokus på de relativa behoven kan göra att vi försummar våra absoluta behov, som behovet av vänskap och kärlek.

Det är spännande att få en lättillgänglig medicinsk redogörelse för vad som händer i hjärnan innan vi beslutar oss för att slå till vid ett köp. Hur dopaminet ständigt är i rörelse och känslan ofta tränger sig före förnuftet och får oss att handla. Men medvetandet kan vara både en black om foten och en tillgång för marknadsförarna. Kan de gå en omväg om medvetandet kanske vi handlar saker vi inte tänkt. Det bästa för producenten är att vi gör dem till favoriter och avsiktligt letar efter deras produkter.

Hur läskigt är det inte att det finns en hel värld av forskare som försöker få oss att konsumera. Smaka på ordet neuromarknadsförare! Det är ju numera lätt att betrakta hur hjärnan beter sig inför lustförnimmelser och därmed komma preferenser och mönster på spåret, som dessa yrkesutövare ägnar sig åt.

Katarina Bjärvall ställer många frågor. En av de viktigaste är hur det kommer sig att vårt enda liv på jorden cirkulerar så mycket kring konsumtion och tillverkning. Och varför en sådan brist på medkänsla och intresse för hur en vara är tillverkad! Sällan reflekterar vi kring omständigheterna för de människor som riskerar sin hälsa och sina liv i tillverkningsprocessen. Eller hur all onödig konsumtion är ett hot mot planeten och allas vår överlevnad. Ekvationen är inte lätt att lösa – tillverkning ger också jobb och välstånd.

Kom och lyssna på när Katarina Bjärvall berättar om vår tids största njutning och plåga konsumismen, och få distans till ditt eget konsumtionsmönster!

Kommentarer inaktiverade.