Tillgänglighetsredogörelse för stadsbiblioteket.nu

Kulturförvaltningen Göteborg står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur stadsbiblioteket.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Användning utan synförmåga

Användning med nedsatt synförmåga

Användning med nedsatt färgseende

Användning med kognitiv nedsättning

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från stadsbiblioteket.nu som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till biblioteken@kultur.goteborg.se

Du kan också lämna kommentarer via Göteborg Stads hemsida för att ge oss dina synpunkter på kommunens service.

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

 

Bristande förenlighet med lagkraven

Längre filmer, till exempel inspelade författarsamtal, är inte textade. 

 

Problem vid användning utan synförmåga

Koden validerar inte fullständigt.

Vissa bilder saknar en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information.

Delar av webbplatsen saknar etiketter som underlättar navigationen för den som använder ett skärmläsningsverktyg.

Det kan vara otydligt att vissa länkar är i fokus.

Webbplatsen har inte korrekt rubrikstruktur och det finns ingen funktion för att hoppa över innehåll. 

Många länkar har samma länktext vilket gör att det inte går att förstå var länken leder när länktexten är lyft ur sitt sammanhang.

 

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Vissa bilder saknar en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information.

Delar av webbplatsen saknar etiketter som underlättar navigationen för den som använder ett skärmläsningsverktyg.

Det kan vara svårt att uppfatta när vissa länkar är i fokus.

Viss text har inte tillräcklig kontrast i förhållande till bakgrunden.

Webbplatsen har inte korrekt rubrikstruktur och det finns ingen funktion för att hoppa över innehåll. 

Många länkar har samma länktext vilket gör att det inte går att förstå var länken leder när länktexten är lyft ur sitt sammanhang.

 

Problem vid användning med nedsatt färgseende

Viss text har inte tillräcklig kontrast i förhållande till bakgrunden.

 

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

Navigering mellan sidorna sker endast via huvudmenyn om du använder en mobil enhet.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av stadsbiblioteket.nu.

Senaste bedömningen gjordes den 6 augusti 2020 och är formellt godkänd av Jill Danielsson.

Redogörelsen uppdaterades senast den 26 augusti 2020.