Vision

Det nya Stadsbiblioteket på Götaplatsen © Erséus Arkitekter.
Det nya Stadsbiblioteket på Götaplatsen © Erséus Arkitekter.

Ett hus för och med alla människor

Det ”nya” Stadsbiblioteket är den mest besökta kulturinstitutionen i Göteborg och är mycket mer än ett utlåningsbibliotek. Biblioteket är att betrakta som en mötesplats med kultur och information för upplevelser, nytta och vägar till kunskaper. Kunskaper nås via kommunikation. Den som använder det ”nya” Stadsbiblioteket kan kommunicera i tysthet genom att läsa litteratur, lyssna på musik, se film eller betrakta en utställning.

I dialog med professionella handledare, på plats eller via det digitala biblioteket, kan man söka sig fram till information med hög kvalitet. I gemenskap med andra kan besökaren uppleva, samtala och reflektera kring kulturprogram som poesiuppläsningar, gränsöverskridande arrangemang och aktuella föreläsningar.

Det komplexa biblioteket med det varierade innehållet

En besökare kan komma till Stadsbiblioteket på måndag för att söka information till ett skolarbete, på tisdag för att delta i en intressant debatt, på onsdag för att hitta något tankeväckande att läsa, på torsdag för att ta en kaffe och läsa en tidning från hemlandet och på fredag för att använda en dator och studera. På lördagen återkommer hon för att låna hem musik eller film och på söndag vill hon kanske bara strosa runt för att oförväntat hitta något spännande att göra eller möta någon i ett givande samtal.

Ambitionen är att lösa användarnas flexibla önskemål om:

  • lugn/aktivitet
  • grupp/enskildhet
  • snabbhet/långsamhet
  • igenkänning/överraskning
  • öppenhet/säkerhet
  • enskildhet/offentlighet

med ett resultat som öppnar upp det ”nya” Stadsbiblioteket för olika behov.

Det demokratiska biblioteket där allas bidrag spelar roll

Användarperspektivet styr utformningen av det ”nya” Stadsbiblioteket. Besökaren är inte en passiv låntagare utan en aktiv användare och bibliotekets inköp av media och planeringen av program görs i dialog med användarna. Förutom önskemål som kommer fram i den personliga kontakten görs också användarundersökningar, för att tidigt få veta vilka utvecklingsområden som ska prioriteras.

Delaktighet är demokrati och demokratin är en grundbult i biblioteket. Biblioteket är inbjudande, har låga trösklar och få ”förbudsskyltar”. Bibliotekets användare är olika och bär på olika kunskaper och erfarenheter. De är i alla åldrar, talar olika språk, har olika behov och olika förväntningar. Att både passa alla och möta individuella behov är en utmanande ekvation.

Den lärande och lyhörda arbetsplatsen

Det ”nya” Stadsbiblioteket är en lärande organisation. Förutsättningen är att medarbetarna lätt kan kommunicera med varandra, mötas i grupper och utveckla metoder och verksamhet i kreativ gemenskap. Arbetsplatserna präglas därför av öppenhet med möjlighet till kommunikation, vilket i sin tur också kräver rum för mer enskilda samtal och sammanträden. Liksom i de publika utrymmena är ledstjärnan flexibilitet utifrån olika behov.

Det samtida biblioteket – det öppna biblioteket

I Stadsbiblioteket är blicken ständigt riktad utåt. I takt med förändringar i omvärlden förändras också innehållet. Samtidigt som det är livsavgörande för biblioteket att ständigt influeras av det omgivande samhället är det bibliotekets uppgift att synas och påverka staden. Det ”nya” Stadsbibliotekets yttre kommunicerar och synliggör bibliotekets innehåll. Biblioteket är lättillgängligt och lockar generöst in nya besökare.

Det ”nya” Stadsbiblioteket är med hjälp av det digitala biblioteket öppet 24 timmar om dygnet och öppettiderna i det fysiska biblioteket är generösa. Tidningsrum, café, hörsalar och populära avdelningar med exempelvis musik och film kan vara öppna under sena kvällar eller tidiga morgnar.

Det ”nya” Stadsbiblioteket är stort och graden av självbetjäning är hög. Därför är det viktigt att användaren på ett självklart vis får vägledning genom huset. Den öppna entréhallen, ljusgården och våningsplanen bidrar till överskådligheten och lättbegriplig skyltning visar vägen. Medieförvaringen görs i lättillgängliga, väl belysta förvaringsmöbler och hyllor med goda exponeringsmöjligheter. Den stressade nutidsmänniskan gör sina val direkt i entréhallen där delar av mediesamlingen är exponerad på ett lockande sätt, och man ser även vad som händer i biblioteket just nu.

Den höga användningens bibliotek

Mötet mellan människor och medier är det centrala i det ”nya” Stadsbiblioteket. Mediesamlingens innehåll möter olika behov. Likaväl som man känner delaktighet och tillfredställelse i att hitta det efterfrågade och välkända möter man också det oväntade och överraskande som bidrar till nya insikter. Användaren vandrar genom det ”nya” Stadsbiblioteket med äventyrarens nyfikenhet och entusiasm.

Människors medieanvändning förflyttas ständigt mellan olika innehåll och olika form. Ibland vill man lyssna på en ljudbok och ibland vill man försjunka i en roman. Nästa gång söker man information på internet eller i en databas eller så lockar en filmupplevelse eller musiklyssning. Medieformerna förändras, men oavsett förpackning är innehållet som efterfrågas och används både nytt och gammalt.

De olika kompetensernas bibliotek

Den som behöver hjälp möts av personal som visar vidare i biblioteket. Bibliotekarierna är användarnas guider i mediemängderna och informationsdjungeln, där användaren vet vart hon eller han vill och bibliotekarien kan visa vägen till målet. Snabba frågor expedieras från mindre informationspunkter och sökningar som kräver längre handledning tas om hand mer avskilt. Lärande sker genom dialog och kommunikation.

Litteraturpresentationer och användarundervisning om hur man söker information på internet eller i databaser genomförs i bibliotekets utbildningsrum. För dem som vill grupparbeta finns särskilda grupprum, medan enskilda studier kan bedrivas vid studieplatser med datorer eller med möjlighet att koppla upp den egna bärbara datorn.

Man kan också sjunka ner i en bekväm fåtölj och studera i lugn och ro. Många läsplatser är placerade i den nya fasadens glasverandor så att man vid reflekterande uppehåll i läsningen kan se ut och uppleva miljön runt Avenyn och Götaplatsen.

Det berättande biblioteket

Det ”nya” Stadsbiblioteket är ett bibliotek med kultur i bred bemärkelse. Här finner användaren upplevelser och kunskap genom väntade och oväntade möten. I hörsalar, utställningslokaler och på överraskande platser ute i biblioteket möts man av utställningar, uppläsningar, musik, förläsningar och andra program. Syftet är att man ska utmanas, lockas och inspireras av det som är okänt och välja om man vill anta utmaningen och forska vidare i medierna.

Yttrandefrihet är synonymt med bibliotekstanken och därför ska åsikter brytas och olika tankar utbytas i biblioteket. I det ”nya” Stadsbiblioteket finns det utrymme för användaren att skapa och att uttrycka sig själv. Eget skapande förekommer i musikverkstad och skrivarverksamhet. Författarambitioner kan komma till uttryck och likasinnade kan mötas i inspirerande
prosa och poesi. Man skapar berättelser, delar berättelser och berättar berättelser. Biblioteket blir en arena för lusten att uppleva och skapa texter, musik och bilder.

/Christina Persson, bibliotekschef för Stadsbiblioteket Göteborg