Ritningar

9 maj 2011. Här kan du se de senaste ritningsskisserna för det ”nya” Stadsbiblioteket Göteborg. Ritningarna som pdf.

28 juni 2010. Här kan du se en preliminär skiss av det ”nya” Stadsbiblioteket Göteborgs insida. Ritningarna som pdf.

30 september 2008. Ta del av den förstudie som tagits fram av Erséus Arkitekter och Higab om Stadsbiblioteket Göteborgs framtida tillbyggnad. Förstudien är ett förslag som kommer att diskuteras vidare, till exempel är funktionernas placering i huset preliminära. Läs förstudien som pdf.