Bakgrund

Fasad det nya Stadsbiblioteket © Erséus Arkitekter.
Fasad det nya Stadsbiblioteket © Erséus Arkitekter.

Stadsbiblioteket Göteborg är stadens mest besökta kulturinstitution. Biblioteket har över en miljon besök varje år och vissa dagar kommer det 5.000 personer till biblioteket med varierande ärende.

Man lånar böcker, film och musik. Man läser tidningar eller sitter och studerar. Man söker information inom alla möjliga ämnesområden. Man inspireras och upptäcker nya saker i olika kulturprogram, föreläsningar och kurser. Man använder datorer och spelar spel. Man möts och samtalar. Här finns något för alla åldrar. Och biblioteket har för länge sedan blivit för trångt för alla biblioteksanvändare som trängs i byggnaden.

2004 genomfördes en beskrivning av de framtida behov som Stadsbiblioteket Göteborg hade. 2006 togs ett beslut att låta fyra inbjudna arkitektkontor inkomma med tillbyggnadsförslag. En bedömningsgrupp rekommenderade att förslaget från Erséus Arkitekter skulle ligga till grund för tillbyggnaden. En förstudie för projektet har utformats av Higabgruppen och Erséus Arkitekter. I förstudien utformades en vision om det ”nya” Stadsbiblioteket.

Byggnadsnämnden har nu beslutat om detaljplan för Lorensbergsparken med Stadsbiblioteket. Beslutet har överklagats och är för närvarande under rättslig prövning. I avvaktan på att detta sker och att övriga beslut fattas så planeras inför inför framtida verksamhet och inre liv i Stadsbiblioteket.

Stadsbibliotekets verksamhet och innehåll sorterar under Göteborgs Stads kulturnämnd. Det kommunala bostadsbolaget Higab är Stadsbibliotekets hyresvärd.