Arrangemang

Stadsbiblioteket - en mötesplats för alla göteborgare! Foto: Anja Sjögren

Stadsbiblioteket jubileumsmärks!

Publicerat 24 april 2014 | Av |

Det nya Stadsbiblioteket ska jubileumsmärkas inför Göteborgs 400-årsfirande 2021. Men vad innebär det? Vi frågade Therese Brusberg, som jobbar med projektet på Göteborg & Co.

– Nya Stadsbiblioteket stärker visionen för jubileet och är också ett svar på många av de önskningar som kom in under idéinsamlingen inför jubileet, som genomfördes 2011-2012. Då blev det tydligt att göteborgarna ville ha fler mötesplatser. Det framkom också hur staden skulle kunna utgå från befintliga, pågående eller planerade satsningar. Stadsbiblioteket är ett gott exempel på hur en redan befintlig plats kan utvecklas till en mötesplats för framtidens behov, för alla göteborgare. Därför får Stadsbiblioteket stadens andra jubileumsmärkning inför Göteborgs 400-årsfirande 2021.

Vad innebär 2021-projektet?
– Göteborg har bestämt sig för att använda 400-årsjubileet för att kraftsamla inför framtiden. Det finns vision, mål och tre teman – Nära vatten, Bygga broar, Öppna rum – och under årets prövas flera av de 45 konkreta jubileumsprojekten i förstudier för att komma fram till vad som kan förverkligas. Man kan kort beskriva stadens ambition med jubileet så här: År 2021 fyller Göteborg 400 år. Det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. Hela vägen fram till jubileumsåret. Och långt därefter.

Hur kommer göteborgarna märka av 2021-aktiviteterna?
– Under 2013 gick arbetet från ord till handling och flera satsningar och händelser har redan kommit igång. Exempelvis sjösattes det första jubileumsprojektet i februari år Go to sea – en hyllning till havet. Under året börjar upprustningen av Stora Hamnkanalen för att kunna skapa ett levande kanalstråk, som en del i Frihamnens utveckling startar såväl test av bad mitt i stan som segling och etablering av jubileumsparken. Och projektet Sätt färg på Göteborg, som handlar om att skapa fler arbetstillfällen för unga, startade förra veckan. Det finns många fler exempel. Gå gärna in på hemsidan goteborg2021.com för att läsa mer om vad som händer.

Kommentarer inaktiverade.