Arrangemang
Detta evenemang har varit och är inte längre aktuellt.

Rätten till hälsa

Publicerat 24 april 2018 | Av |

Kvällens tema fokuserar funktionshinderforskning. Vi bjuder på två presentationer; den ena om personlig assistans och den andra om forskning om föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar. Efter presentationerna bjuds publiken in att ställa frågor till våra forskare. Välkommen!

1. Personlig assistans – frihetsreform med restriktioner. Hur blev lagen så svårtolkad?
Monica Larsson, Göteborgs universitet, institutionen för socialt arbete
Stödformen personlig assistans är en insats och rättighet i välfärdsstaten för personer med funktionsnedsättningar. Personlig assistans kallas ibland en frihetsreform som ger rätten att bestämma över sitt liv, sin vardag och som har kopplingar till hälsa och välbefinnande. Regleringen, men framför allt tolkningen av rätten till personlig assistans, har dock förändrats under senare år och blivit allt mer restriktiv. Frågan är vad som har skett och varför det har blivit så. Vad händer när politiska mål omsätts i lagstiftning? Och vilka normer kommer fram i tillämpningen?

2. Föräldraförmåga hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar – vad säger forskningen?
Elaine Mc Hugh, Göteborgs universitet, institutionen för socialt arbete
Under de senaste 50 åren har attityder till personer med funktionsnedsättningar genomgått drastiska förändringar och idag blir personer med intellektuella funktionsnedsättningar allt oftare föräldrar. Forskningen visar att föräldraförmågan kan utvecklas om information och stöd anpassas och ges utifrån föräldrarnas och barnens respektive behov. Vad vet vi idag och hur kan vi gå vidare?

I samarbete med Göteborgs universitet

Kommentarer inaktiverade.