Arrangemang
Freud

Psykoanalysens utmaningar

Publicerat 16 september 2011 | Av |

Vid tre tillfällen i höst dyker vi ner i psykoanalysens utmaningar. Från att ha varit en avgörande influens inom psykologin och utgjort ett stort inflytande på det moderna samhällets människobild tycks Freuds teorier idag ha förpassats till periferin.

Människans handlande ges biologiska förklaringar och förstås som beteende medan det omedvetna lämnas därhän. Frågan den psykoanalytiskt orienterade tänkaren måste förhålla sig till idag är om det fortfarande är möjligt att analysera vår värld. Kan psykoanalysen förstå och bota vår tids lidanden? Vad utmanar psykoanalysen och vad utmanas av den?

Den nya neuropsykoanalysen
21/9 i Hörsalen kl 18. Fri entré
Medvetandet är den instans vi vänder oss till när vi söker kunskap om världen. Det gäller såväl inom natur- som humanvetenskaperna. Men ger de medvetna varseblivningarna av världen hela sanningen? Inom psykoanalysen är ett grundantagande att dessa måste granskas och tolkas för att avslöja sin ”rätta natur”. För att förstå sambanden mellan hjärna, kropp och själ krävs därför en teori som rymmer både psykoanalysens undersökningsobjekt (det subjektiva) och naturvetenskapens (objektiva) data. I föreläsningen presenteras och diskuteras ett neuropsykoanalytiskt perspektiv på dessa samband.
Medverkande: Iréne Matthis, professor i psykoanalys, docent i klinisk neurovetenskap vid Umeå universitet, psykiater och psykoanalytiker.

Psykoanalysen och universitetet; dåtid och framtid.
19/10 i Hörsalen kl 18. Fri entré
Psykoanalysen har haft ett sammansatt och komplicerat förhållande till universitetet. I vissa perioder har psykoanalytikerna intagit en fientlig inställning mot universitetet. I andra har universitetets ledande representanter öppet tagit avstånd från psykoanalysen och betraktat den som en teori baserad på vidskepelse och fördomar. Hur kan man förstå förhållandet mellan psykoanalysen och universitetet? Vilka möjligheter finns för att den kunskap som härstammar från akademisk forskning ska kunna samexistera med den kunskap som skapas i psykoanalysens teori och praktik?
Medverkande: Per Magnus Johansson, docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, psykolog och psykoanalytiker.

Psykoanalys; vetenskap och/eller behandling?
1/12 i Hörsalen kl 18. Fri entré
Psykoanalysen har alltsedan sin början varit föremål för mycket kontrovers och ifrågasättande både vad gäller dess vetenskaplighet och behandling av psykiskt lidande. Under senare år har den blivit kritiserad, främst utifrån empiristiska ideal, för att sakna evidens och vetenskaplig legitimitet. I föreläsningen diskuteras hur psykoanalysen kan bemöta utmaningen om dess vetenskapliga status. Är psykoanalysen en vetenskap och/eller behandling? Om den är en vetenskap: Hur kan dess vetenskapliga legitimitet stärkas?
Medverkande: Gunnar Karlsson, professor i pedagogik vid Stockholms universitet, psykolog och psykoanalytiker.

Psykoanalysens utmaningar är en föreläsningsserie arrangerad av Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys i samarbete med Folkuniversitetet och Stadsbiblioteket Göteborg.

Vill du veta mer? Kontakta
Håkan Grissler, bibliotekarie, Stadsbiblioteket Göteborg
E-post: hakan.grissler@kultur.goteborg.se
Telefonnummer: 031-368 35 98

Kommentarer inaktiverade.