Arrangemang
Detta evenemang har varit och är inte längre aktuellt.

Psykoanalys x 3

Publicerat 17 juli 2018 | Av |

Psykoanalysens upptäckt av det omedvetna utmanar bland annat föreställningen att den politiska gemenskapen skulle kunna grundas i förnuftet, en uppfattning som präglat politisk filosofi från antiken till moderniteten. Under 1900-talet har psykoanalysen inspirerat en rad politiska tänkare. Under hösten kommer tre föreläsare att ge varsin ingång till de frågor som uppstår när psykoanalysen möter det politiska.

12 september

Freud och politiken, med Per Magnus Johansson som är psykoanalytiker och docent.

10 oktober

Eros och Revolutionen – Herbert Marcuse och vantrivseln i konsumtionskulturen, med Håkan Thörn som är professor i sociologi.

5 december

Det okastrerade könet – psykoanalys och feminism, med Sara Edenheim som är docent i historia.

I samarbete med Folkuniversitetet, Göteborgs Förening för Filosofi och Psykoanalys.

Kommentarer inaktiverade.