Arrangemang
Detta evenemang har varit och är inte längre aktuellt.

Psykoanalys & politik

Publicerat 7 januari 2019 | Av |

”Kan en fanatiker vara rolig? Humor mellan politik och psykoanalys” med Ola Sigurdsson, professor i religionsvetenskap

Författaren Amos Oz hävdade att ingen fanatiker kan ha humor. I politiska sammanhang används humor som ett sätt att avslöja maktens pretentioner. Samtidigt menar Sigmund Freud att många vitsar är en form av lågmäld aggression. Är humor befriande, fördomsfull eller i själva verket ambivalent?

Relationen mellan individens och gruppens psykologi är komplicerad men på samma gång självklar inom psykoanalysen. Freud betonade att individualpsykologi från första början samtidigt är socialpsykologi. Den andre finns alltid närvarande i den enskildes själsliv, som förebild, objekt, vän och fiende. Psykoanalysens upptäckt av det omedvetna utmanar också föreställningen att den politiska gemenskapen skulle kunna grundas i förnuftet, en uppfattning som präglat politisk filosofi från antiken till moderniteten. Vårens föreläsningar fortsätter och fördjupar höstens tema psykoanalys och politik.

Kommentarer inaktiverade.