Arrangemang
Detta evenemang har varit och är inte längre aktuellt.

Öppet samråd/sakråd för Sveriges nationella minoriteter

Publicerat 11 oktober 2017 | Av |

I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. (paragraf 4 Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

Det pågår en statlig utredning kring revitalisering av minoritetsspråken som ska presenteras i höst. Mötet sätter fokus på den ständigt aktuella fråga angående rätten till tvåspråkighet för de nationella minoriteterna i skola.

Medverkande:
Utredningssekreterare Sari Pesonen för utredningen Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk U2016:07. Utredningen handlar specifikt om undervisningsfrågor. Kommunalråd Mariya Voyvodova. Amor Segerhammar från Språkcentrum. Ulla Jonsson, processledare för förskola/skola. Ansvariga tjänstepersoner inom utbildningssektorn Göteborg Std.

Välkommen att lyssna, ställ frågor och delge dina tankar.

Avdelningen för Mänskliga rättigheter Stadsledningskontoret.

Kommentarer inaktiverade.