Blogg, Konst
Manuskript för Åtta Röster _ The Hustle. Stadsbiblioteket Göteborg. Foto: GIBCA

Manuskript för Åtta Röster _ The Hustle. Stadsbiblioteket Göteborg. Foto: GIBCA

Detta evenemang har varit och är inte längre aktuellt.

Nytt ljudkonstverk på biblioteket

Publicerat 9 februari 2023 | Av |

Nytt ljudkonstverk undersöker hur det känns i kroppen när staden förändras.

Mellan 2019 och 2023 har Göteborgs Internationella Konstbiennal producerat en serie ljudkonstverk kopplade till synliga och osynliga historier i staden med avstamp på platser där Västlänken nu byggs fram. Det fjärde och sista verket är skapat av den Göteborgsbaserade konstnären Annika Lundgren och tar formen av en radioteater. Berättelsen handlar om en stad i förändring och om stadsbornas försök att hantera tillvaron när det välkända byter skepnad.

På Stadsbiblioteket i Göteborg och på servicebutiker runt om i staden kan du lyssna på Manuskript för Åtta Röster / The Hustle av konstnären Annika Lundgren.

Sju personer, slumpmässigt sammanförda i en servicebutik, konfronteras med varandra mitt i kaoset. I mötet uppstår ett samtal om vad som händer med kroppens invanda rörelsemönster när den fysiska omgivningen förändras – om minnet av det gamla, brutna siktlinjer, gentrifiering, fantomsmärta och nyliberalism.

Det är intressant hur det hela tiden är en förhandling att vara en stadsmedborgare. Att målet inte är en perfekt modell utan att samhället består i förhandling. Det har varit min utgångspunkt i arbetet med detta ljudverk, säger Annika Lundgren.

Annika Lundgren är baserad i Göteborg och har ett ömsint förhållande till staden. Text, och hur det skriva ordet kan framföras, är oftast utgångspunkt i hennes konstnärliga arbete. De framskrivna karaktärerna i Manuskript för Åtta Röster / The Hustle representerar olika ståndpunkter i förhållande till det som händer.

Att skriva och spela in detta manus tror jag har varit ett sätt för mig att prova hur jag själv förhåller mig till de många förändringarna i staden, säger Annika Lundgren.

Manuskript för Åtta Röster / The Hustle  är det fjärde och sista ljudverket som produceras inom ramen för “Konst under byggtiden av Västlänken”, ett projekt som pågått mellan 2019–2023 och som tar avstamp i de platser i staden där Västlänken nu byggs fram.

Ljudkonstverket går att uppleva på flera platser: avdelningen för skönlitteratur, konst och musik, våningsplan 1 på Stadsbiblioteket och via qr-koder vid olika servicebutiker runt om i staden. Verket går även att lyssna på i hörlurar i mobiltelefonen på biennalens hemsida.

Ljudkonstverken av Annika Lundgren, Manuel Pelmuş, Pia Sandström och Lisa Torell är producerade av Göteborgs Internationella Konstbiennal på uppdrag av Göteborgs Stad genom trafikkontoret och Göteborg Konst, kulturförvaltningen, inom ramen för projektet Konst under byggtiden av Västlänken.

Röda Sten Konsthall presenterar årligen samtidskonst från hela världen och bjuder in besökarna att delta i visningar, skapande verkstäder och föreläsningar. Röda Sten Konsthall är också huvudman för Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) som är en samtidskonstbiennal som inträffar vartannat år i Göteborg.

Stillbild från intervjufilm med Annika Lundgren Foto: Josef Götherskjöld
Stillbild från intervjufilm med Annika Lundgren. Foto: Josef Götherskjöld

Kommentarer inaktiverade.