Kalendarium

Henry Ascher. Foto: Privat. Lotta Vahlne Westerhäll. Foto: Jeffrey Jones.

Detta evenemang har varit och är inte längre aktuellt.

Mänskliga rättigheter

Publicerat 4 augusti 2016 | Av |

Vart är de mänskliga rättigheterna på väg och vad är de värda? Mänskliga rättigheter förknippas med överstatliga överenskommelser som grundar sig på bilden av människans okränkbarhet.

Vart är de mänskliga rättigheterna på väg och vad är de värda? Mänskliga rättigheter förknippas med överstatliga överenskommelser som grundar sig på bilden av människans okränkbarhet. På årets FN-dag utmanas och ifrågasätts den bilden.

Dialogföreläsning med Henry Ascher, prof. i folkhälso-vetenskap, överläkare i barnmedicin och en av grundarna av Rosengrenska stiftelsens vårdförmedling för papperslösa, och Lotta Vahlne Westerhäll, professor emerita i offentlig rätt/socialrätt vid Göteborgs universitet.

I samarbete med S:t Lukas Göteborg och Sensus.

Kommentarer inaktiverade.