Arrangemang

Henry Ascher. Foto: Privat. Lotta Vahlne Westerhäll. Foto: Jeffrey Jones.

Detta evenemang har varit och är inte längre aktuellt.

Mänskliga rättigheter

Publicerat 4 augusti 2016 | Av |

Vart är de mänskliga rättigheterna på väg och vad är de värda? Mänskliga rättigheter förknippas med överstatliga överenskommelser som grundar sig på bilden av människans okränkbarhet. På årets FN-dag utmanas och ifrågasätts den bilden.

Dialogföreläsning med Henry Ascher, prof. i folkhälso-vetenskap, överläkare i barnmedicin och en av grundarna av Rosengrenska stiftelsens vårdförmedling för papperslösa, och Lotta Vahlne Westerhäll, professor emerita i offentlig rätt/socialrätt vid Göteborgs universitet.

I samarbete med S:t Lukas Göteborg och Sensus.

Kommentarer inaktiverade.