Arrangemang

Foto: Alexander Lagergren.

Detta evenemang har varit och är inte längre aktuellt.

Mångspråkstorget på Bokmässan

Publicerat 26 september 2017 | Av |

Folkbiblioteken i Göteborg presenterar scenprogrammet till Mångspråkstorget på Bokmässan med internationella författare, forskning och goda exempel på arbetssätt med nyanlända och mångspråkiga på biblioteken.

Torsdag 28 september
Mångspråksscenen, D-hallen, Monter D03:01

11–11.30
Invigning av Mångspråksscenen

Mångspråksscenen invigs med tillbörlig pompa och ståt! På scenen Bodour Al Qasimi, vd och grundare av barnboksförlaget Kalimat i Förenade Arabemiraten och grundare av landets förläggarförening, Krister Hansson, Internationella biblioteket, och Anette Eliasson, chef Stadsbiblioteket Göteborg.

Arrangörer: Bokmässan, Internationella biblioteket, Folkbiblioteken i Göteborg.

12–12.30
Aktionsforskning på bibliotek – eller den forskande praktikern

Aktionsforskning handlar om att förändra och utveckla sin verksamhet. Genom verktygen loggbok, observation och reflexion skapas distans som ger möjligheter förändring. Bibliotekarien AnnaCarin Elf har provat metoden och delger sina erfarenheter.

13–13.30
Nyanlända, flerspråkighet och interkulturalitet

Om arbetet med nyanlända, där konkreta exempel lyfts fram och knyts till teoretiska perspektiv i det pedagogiska rummet. Professor i pedagogik Pirjo Lahdenperä och professor i svenska språket Eva Sundgren, bedriver verksamhetsnära forskning vid Mälardalens högskola.

14–14.30
Modersmålsbiblioteket

Skolbibliotekarie Margareta Guldér och modersmålslärare Fredrica Broman Holm berättar om en del av ett större projekt där det övergripande målet var att bygga upp och utveckla verksamheten för att stärka alla flerspråkiga barns och ungdomars språkkunskaper och självbild samt verka lässtimulerande.

15–15.30
JallaTillsammans – interkulturell litteraturförmedling

Anette Helgesson berättar om sitt arbete med en digital bokcirkel, en pod och kulturfika för främst nyanlända kvinnor. Det handlar om att läsa, samtala och samverka kring böcker som metod för att lära sig svenska.

16–16.30
Bokstart Göteborg

Hembesök och bokgåvor, gör det någon skillnad? Pilotprojekten i Bergsjön och Gårdsten svarar tveklöst JA! Både för de vi besöker och oss själva. Med Gertrud Widerberg, projektledare för Bokstart Göteborg.

16.30–17
Idris Sharifi – poet

Idris Sharifi är 15 år och ursprungligen från Afghanistan. Han kom till Sverige för ett år sedan. Idris läser egna texter om mötet med Sverige och den långa resan hit.

Fredag 29 september
Mångspråksscenen, D-hallen, Monter D03:01

10–10.30
Bibliotek och nyanlända

Hur har den ökade flyktingströmmen påverkat och förändrat verksamheten på de tre biblioteken i stadsdelen Angered? Enhetschef AnnMari Davidsson ger en tillbakablick, en nulägesrapport och en framtidsspaning.

11–11.30
JallaTillsammans – interkulturell litteraturförmedling

Bibliotekarie Anette Helgesson och författaren Christina Wahldén berättar om sitt arbete med en digital bokcirkel, en pod och kulturfika för främst nyanlända kvinnor. Det handlar om att läsa, samtala och samverka kring böcker som metod för att lära sig svenska.

12–12.30
IBBY – International Board on Books for Young People

Cay Corneliuson och Ulla Hjorton från IBBY Sveriges styrelse berättar om IBBY i Sverige och världen. IBBY arbetar för att sprida kännedom om svensk barnlitteratur utomlands och introducera utländsk barnlitteratur i Sverige. Med barnlitteraturen vill IBBY bygga broar.

13–13.30
Författarbesök Taghreed Najjar

Taghreed Najjar är en viktig person inom den arabiska barnboksvärlden och hon presenterar sitt författarskap och sina böcker där bland annat ”När det knackar på dörren” är översatt till svenska.

14–14.30
Vidgad läsupplevelse på lätt svenska

Stadsbiblioteket i Göteborg har erbjudit läsecirklar för målgruppen användare med andra modersmål än svenska under flera år. AnnaCarin Elf och Mirjam Önner presenterar den modell biblioteket arbetar utifrån och hur deltagarnas önskemål leder till utvecklingen.

15–15.30
Författarbesök Tiina Laitila Kälvemark

Tiina Laitila Kälvemarks roman Seitsemäs kevät (Den sjunde våren) handlar om människor som vill ha ut mer av livet. För att tillfredsställa sina behov söker de utvägar ända borta i Indien, kalkylerna spricker, ingenting blir som man tänkt sig. Liisa Paavilainen intervjuar.

16–16.30
Tro, hopp och drömmar

I detta projekt får unga sverigefinländare chansen att fördjupa sin kunskap om den egna kulturella identiteten. Unga minoriteter har rätt till sin historia och att lära sig sitt modersmål. Tina Räihä intervjuar projektledaren Kai Latvalehto och ungdomar som deltagit i projektet.

17–17.30
Författarbesök Dasha Tolstikova

Den ryskfödda författarinnan Dasha Tolstikova, som tilldelas årets Peter Pan-pris, presenterar sin debutbok Mitt år av längtan och sitt författarskap i samtal med bibliotekarie Daria Gaydur. I den grafiska romanen får vi en inblick i hur tonårslivet kan gestalta sig i Moskva.

Lördag 30 september
Mångspråksscenen, D-hallen, Monter D03:01

10–10.30
Författarbesök Inkeri Lamér

Inkeri Lamér har intervjuat varvsarbetare i Göteborg. Raskas metalli (Tung metall) presenterar 25 finska båtbyggare som berättar om flytten, arbetet och vardagsslitet under de tre stora varvens blomstringstid. Samtal med översättaren Yrjö Risunen.

11–11.30
Författarbesök Dasha Tolstikova

Den ryskfödda författarinnan Dasha Tolstikova, som tilldelas årets Peter Pan-pris, presenterar sin debutbok Mitt år av längtan och sitt författarskap i samtal med bibliotekarie Daria Gaydur. I den grafiska romanen får vi en inblick i hur tonårslivet kan gestalta sig i Moskva.

13–13.30
Författarbesök Miika Nousiainen

Roten till den goda, är en godhjärtad skröna om tandläkaren som för samman sina halvsyskon. Tänderna lagas och vetskapen om den goda viljan löser upp trauman. Kan godheten trösta oss i livet? Författaren i samtal med Yrjö Risunen.

14–14.30
Hej syster – författarbesök Navid Modiri

En personlig berättelse om flykt, integration och utanförskap. Mitt i den heta flyktingdebatten skrev Navid Modiri, kommunikatör, programledare och artist, ett FB-inlägg som blev viralt. Det har nu blivit en bok med samma namn. I samtal med bibliotekarie Moa Andersson.

15–15.30
Nattens mun – berättelse från Amazonas

Cristino Wapichana, som tillhör Wapichana-folket från nordvästra Brasilien, är både barnboksförfattare, musiker och kompositör. Han berättar om sitt engagemang för indianernas kultur och språk och om sin bilderbok Nattens mun, en humoristisk berättelse om indianpojken Kupai. I samtal med Helena Vermcrantz.

16–16.30
Språk för livet!

EU talar om flerspråkighet som en förutsättning för jämlikhet och tolerans och för en konkurrenskraftig ekonomi och ett kunskapsbaserat samhälle. Hur kan vi i Sverige jobba för att stärka språkens ställning i samhället och öka ungdomars intresse för att läsa språk? Med Benita Funke och Marie Öhman.

Söndag 1 oktober
Mångspråksscenen, D-hallen, Monter D03:01

10–10.30
Peter Pan och Silverstjärnorna

Charlotte Goobar, IBBY Sveriges styrelse, berättar om Peter Pan priset och hur IBBY Sverige bygger broar mellan kulturer genom att uppmärksamma barnlitteratur från olika länder.

11–11.30
Mitt sverigefinska DNA: personliga bilder om sverigefinsk identitet

Nanna Huolman, filmare, manusförfattare och skribent berättar och visar filmklipp om sitt sverigefinska identitetssökande samt gör en betraktelse om dagens och framtidens sverigefinska status.

13–13.30
Författarbesök Leo Ylitalo

Leo Ylitalos Banaanitalo (Bananhuset) handlar om 70-talets stora invandringsvåg, människor med olika bakgrund samlas i ett hus i Sundbyberg. Ylitalos första bok Sururisti belönades med sverigefinska Kaisa Vilhuinen-priset. Moderator Liisa Paavilainen.

14–14.30
Idris Sharifi – poet

Idris Sharifi är 15 år och ursprungligen från Afghanistan. Han kom till Sverige för ett år sedan. Idris läser egna texter om mötet med Sverige och den långa resan hit.

Kommentarer inaktiverade.