Arrangemang, Blogg

Live kl. 18: Vad är en kvinna? Psykoanalys och feminism mellan klinik och kultur

Publicerat 26 januari 2022 | Av |

Livesänt samtal med psykoanalytikern Charlotta Björklind och Sara Edenheim, historiker och genusvetare.

Sändningen startar här klockan 18

Frågan ”Vad är en kvinna?” kan ses som en urfråga för feministisk teori och politik. I sin klassiker Det andra könet (1949) kommer Simone de Beauvoir fram till en konklusion som har satt tonen för flera generationer tänkare: ”Man föds inte till kvinna, man blir det.”
Men vad betyder den idag? I vår samtid aktualiseras frågan i en rad olika sammanhang och den står i fokus för den nya antologin Vad är en kvinna? Språk, materialitet, situation (Daidalos, 2021). I samtalet kommer vi att undersöka frågan om vad en kvinna är utifrån psykoanalys och feministisk teori.Psykoanalysen är en tradition där frågor om kön och sexualitet står i fokus. Dess tankegods har kritiserats för att vara politiskt konservativt, samtidigt som andra har funnit den avgörande för att undersöka frågeställningar om maktrelationer mellan könen. I samtalet ställer vi frågan om hur psykoanalys och feminism förhåller sig till varandra, om relationen mellan kliniken och kulturen för att undersöka vår tids kritiska frågeställningar i relation till kön, sexualitet, och politik.

Charlotta Björklind är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och medlem i Svenska psykoanalytiska föreningen och Internationella psykoanalytiska föreningen (IPA). Hon är utbildningsanalytiker och lärare vid Psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet.
Sara Edenheim är docent i historia och lektor vid Umeå centrum för genusstudier vid Umeå universitet. Hennes forskning rör sig i skärningspunkten mellan feministisk teori och historiefilosofi med fokus på svensk 1900-talshistoria. Psykoanalytisk teori är en viktig inspirationskälla.
Samtalet modereras av antologins ena redaktör, idéhistorikern och genusvetaren Johanna Sjöstedt från Karlstads universitet, som även är styrelseledamot i Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys.

Det här programmet är ett samarbete mellan Göteborgs stadsbibliotek och Göteborgs Förening för Filosofi och Psykoanalys.

Kommentarer inaktiverade.