Arrangemang
Detta evenemang har varit och är inte längre aktuellt.

Konst och makt

Publicerat 4 januari 2019 | Av |

En föreläsningsserie som lyfter fram konstsammanhang där olika röster kommer till tals. Vilka berättelser ges utrymme idag och vilka förblir tystade? Här lyfts exempel på konstnärliga praktiker som bygger på att inkludera nya röster och erfarenheter som sällan hörs.

Onsdag 6 februari, kl 12.15-12.45
Vad kan den Urbana konsten vara?
Daniel Terres, projektledare för verksamheten Urban Konst blickar tillbaka och reflekterar om festivalen Hammarkullen Urban Art 2017. Festivalen fokuserade på relationer och socio-politiska frågor samt bjöd in konstnärer från Mexiko, Chile och Spanien att tillbringa tid med lokala konstnärer och boende, vilket resulterade i konst som är både relevant för grannskapet och kommenterar viktiga frågor om samtiden.

Onsdag 13 mars, kl 12.15-12.45
Elisabet Udd, intendent och konstpedagog på Göteborgs Konsthall lyfter exempel på konstnärliga praktiker som bygger på att inkludera nya röster och erfarenheter som sällan hörs. Det kan röra sig om allt från konstnärsduon Tellervo Kalleinen och Oliver Kochta-Kalleinens lustfyllda klagokörer till hur den colombianske konstnären Juan Manuel Echevarría lyfter fram rösterna från människor som drabbats av massakrer i den långa inbördeskriget.

Onsdag 10 april kl 12.15-12.45
Elisabet Udd, intendent och konstpedagog på Göteborgs Konsthall lyfter exempel på konstnärer med erfarenheter och perspektiv som sällan syns inom konsten. Det kan röra sig om konstnärer från geografiska områden varifrån vi sällan ser konst men också om svenska konstnärer som lyfter fram andra perspektiv än de vi oftast möter.

Onsdag 8 maj kl 12.15-12.45

Skaparkollektivet Forma har sin bas i Lund och utgör en mötesplats för människor från olika länder och bakgrunder där skapandet står i centrum. Sedan starten 2014 har de undersökt, och också försökt tänja gränserna för, vad kollektivt skapande kan vara och resultera i.
Forma har bland annat skapat det omtalade verket 17 000 där varje enskild bit i installationen symboliserar en individ hotad av utvisning från Sverige till Afghanistan. Konstverket visualiserar mängden 17 000, och framförallt att det inte bara är ett nummer. Bakom varje siffra finns en personlighet en historia, ett konstverk.

I samarbete med Göteborgs Konsthall.

Kommentarer inaktiverade.