Arrangemang

Detalj från omslag till En förlorad värld av Evelyn Waugh. Wahlström & Widstrand förlag.

Detta evenemang har varit och är inte längre aktuellt.

Klassikerprat #7. En förlorad värld av Evelyn Waugh

Publicerat 25 november 2015 | Av |

Den engelska överklassen upphör aldrig att fascinera. I filmer och böcker utmejslas de med sval elegans och avspänd tillit till det goda livet. Och de vill inte riktigt kännas vid att nya vindar börjar blåsa. Egenskaper som vänlighet, civilisation, charm och en viss nedlåtande arrogans är något man gärna förknippar med schablonbilden av adeln i Storbritannien.

När Evelyn Waugh skrev En förlorad värld, var tiden en annan. Andra världskriget var i sitt slutskede och Waugh själv hade skadat sig i ett fallskärmshopp. Nu hade han tid att ägna sig åt sitt författarskap och romanen fick undertiteln ”Kapten Charles Ryders andliga och världsliga minnen”.

För en bok full av minnen är det.  Och, kan man förmoda – i nära samklang med Waughs egna hågkomster från  ungdomstiden. Men allt var inte idyll. Waugh tyckte sig ana att den brittiska aristokratin var på dekis och att gods och herrgårdar höll på att förfalla.

Evelyn Waugh föddes 1903 och växte upp i en välbärgad medelklassfamilj. Under sina universitetsår i Oxford fick han möta den verkliga överklassen och fascinerades av sina kamraters bekymmerslösa och sköna liv. Eftersom universitetet var en sluten manlig värld, fanns homosexualiteten där som en underström i gemenskapen mellan pojkarna.

I början av 1920-talet då romanen utspelar sig hade första världskriget just tagit slut. Minnet av kriget finns där som ett stråk av oro och skapar en outtalad ängslan över att privilegier kanske inte alltid är självklara. Världen kan komma att förändras! Men den nya tiden har ännu inte tagit ut riktningen och fortfarande kan överklassen njuta av det goda livet.

Historien om oxfordstudenten Charles Ryders möte med den lätt blaserade överklasspojken Sebastian Flyte och hans förtrollande värld, är en berättelse om hur den unge Charles dras till en familj som han både bländas och störs av. Charles sugs in i familjens kraftfält och blir en betraktare och en aktör. För första gången i sitt liv får han uppleva vad skönhet och förfining betyder och jämför familjens liv med sin egen präktiga medelklasstillvaro. Allting lyser och förför.

Men inte ens i de materiellt bästa av världar saknas problem och familjekonflikter. Charles ser hur fadern i familjen är frånvarande och bor med sin älskarinna i Venedig. Han ser sin vän Sebastian snärjas i kärleksförhållanden och i en alltmer tilltagande alkoholism. Och världen utanför den skyddade trädgården mullrar!

Under storstrejken på 20-talet tar Charles och Sebastian självklart överklassens parti gentemot arbetare och karriärister, som måste betraktas som pöbel och ett hot mot den bestående ordningen. Och frågan är om inte också Waugh själv gör det.

Visst är det en njutning att läsa om det goda livet. Vem fascineras inte av engelska slott och herresäten och tv-serier som Downton Abbey!

Säkert såg Waugh tillbaka med nostalgi på den tiden och hade ett behov av att återkalla den genom att berätta. Mot bakgrund av det andra världskrigets fasor får den gamla världen och dess bekymmerslösa dagar ett särskilt skimmer över sig. Och hotet om förändring och den nya tidens inträde skapar en spänning som gör att framtiden långsamt gör sig synlig.

Den 30 november är det dags för Klassikerprat #7 på Stadsbiblioteket Göteborg. Då kan du lyssna på och samtala med journalisten och författaren Ulrika Knutson om romanen En förlorad värld. Låna den på biblioteket!

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

(Vill du läsa mer om boken har vi faktiskt ett inlägg till om den från i somras när Sofia tipsade om klassiker.)

Kommentarer inaktiverade.