Arrangemang

Detalj ur omslaget till "Tystnaden". Atrium förlag.

Detta evenemang har varit och är inte längre aktuellt.

Klassikerprat #1. Tystnaden av Shusaku Endo (1923-1996)

Publicerat 12 september 2016 | Av |

Det mesta som händer i världen sjunker ned i glömskans hav och snart kan ingen längre minnas. Om det inte finns människor som har ett specialintresse, slumrar skeenden i arkiv och magasin. Tills någon väcker historien till liv. Då går det att relatera till vår egen tid och finna paralleller eller samtida beröringspunkter. Ofta ger det skönlitterära berättandet ett alldeles särskilt liv åt en epok. All historia bärs ju trots allt upp av människor som levat.

Den japanske författaren Shusaku Endo konverterade till katolicismen redan som 11-åring, tillsammans med sin mor. Enligt honom själv är hans författarskap präglat av ansträngningen att leva med en katolsk tro i en japansk kultursfär. Detta blir tydligt i boken Tystnaden, som blev hans internationella genombrottsroman. Den har nu kommit ut i en nyöversättning av Eiko och Yukiko Duke.

Tiden är 1600-tal.  Japan var ett shogunat som  styrdes av en klan vars förste samuraj hette Tokugawa. Under Tokugawas regim bannlystes all kontakt med katolska missionärer, som verkat i Japan sedan 1500-talet. Kristendomen blev en förbjuden religion. Alla kristna utsattes för en brutal förföljelse och Japan inledde en lång period av isolering. Den kyrklige ledaren och Jesuitmissionären Cristóvao Ferreira väckte stor uppmärksamhet i den kristna världen då han under svår misshandel avsade sig sin kristna tro.

Romanen tar sin början denna händelse. Det finns brev bevarade av Ferreira, där han beskriver den fasansfulla tortyr och förföljelse som kristna präster utsattes för.

De portugisiska jesuitprästerna Francisco Garrpe, Juan de Santa Marta och Sebasto Rodrigues är bestörta. Skulle deras vördade lärare Ferreira ha förnekat sin kristna tro? Det kan helt enkelt inte vara sant. Uppfyllda av sin vilja att försöka undsätta och förstå, övertalar de sina överordnade att i hemlighet låta dem ta sig in i Japan och undersöka händelsen.

Detta blir ingen lätt sak, när nu Japan brutit all kontakt med yttervärlden och man inte längre kan slå följe med andra flottenheter. De två missionärerna seglar från Goa till Macao. Härifrån måste de själva rigga sin resa och hitta en japan som kan agera tolk.  I Macao finner de en man som bevittnat tortyren av de kristna i sitt hemland, och som med rädsla låter förstå att han är kristen. Han vill resa tillbaka till Japan och följer med  missionärerna på den gamla skorv som de till nöds lyckats reparera med hjälp av ett par kinesiska sjömän.

Mannen blir en vägvisare till de kristna som  lider andlig nöd och som måste utöva sin tro i största hemlighet. De två missionärerna visas till en koja i skogen där de tar emot de troende. Det är livsfarligt att gå ut och de tvingas stanna inne bland löss och fukt, nästan utan något att äta. Ryktet om missionärernas existens gör att de ständigt måste gömma sig och hålla sig undan. De tvås kamp för att undsätta de kristna och dela deras umbäranden blir som ett ständigt pågående samtal om lidandets mening och Guds tystnad. Varför tillåter Gud att de troende utsätts för tortyr och förföljelse? Och finns det en allomfattande kärlek, där Gud lider med sin mänsklighet och på så sätt skapar en ännu större samhörighet?

Shusako Endo fick själv kämpa för att  förena sin kristna tro med det japanska arvet och man kan förstå att han fascinerades av denna period i sitt lands historia. Problematiken med religiös intolerans är ju en företeelse som världen fortfarande måste arbeta med, vilket gör romanen än mer aktuell.

Kom och lyssna på och samtala med Yukiko Duke, journalist och redaktör, som också är romanens översättare.

Kommentarer inaktiverade.