Arrangemang
Foto: Patrick Hajzler

Foto: Patrick Hajzler.

Ett kraftfullt ämne

Publicerat 1 april 2011 | Av |

Den 11 mars drabbades Japan av ett jordskalv och en tsunami med fruktansvärda följder som vi ännu inte vet hela omfattningen av.

Olyckan med reaktorerna i Fukushima väcker minnen från katastroferna i Tjernobyl och Harrisburg och debatten för eller emot kärnkraft är återigen glödhet.

Många frågar sig också om en liknande katastrof skulle kunna hända i Sverige eller i norden? Hur ser vår egen slutförvaring av kärnkraft ut? Hur kan vi vara säkra på att förvaringen sker på ett säkert sätt?

I mars lämnade kärnavfallsbolaget Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, in sin ansökan om att få bygga ett slutförvar i Forsmark. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har deltagit i samrådet inför ansökan och kommer även att delta i prövningen av ansökan. Det finns många viktiga frågor som Strålsäkerhetsmyndigheten och miljödomstolen ska granska. Bland annat är den långsiktiga säkerheten av de kopparkapslar som ska skydda människa och miljö i hundratusentals år är mycket omdiskuterad. Men även valet av plats och metod kommer att prövas noggrant. Kan det finnas bättre sätt att ta hand om avfallet?

– Miljöprövningen av slutförvarsansökan kommer att bli en av de största miljömålen som genomförts. Eftersom det rör hanteringen av ett så farligt och långlivat avfall är det viktigt att myndigheten och miljödomstolen går noggrant fram och lyssnar på alla parter, säger Johan Swahn, kanslichef på MKG. På onsdag besöker Johan Swahn Stadsbiblioteket Göteborg för att berätta mer om SKB:s planer för slutförvaring.

Medarrangör för kvällen är Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning.

Välkommen till Stadsbiblioteket Göteborg onsdag 6/4 i Lorensbergshörnan kl 18.00. Fri entré.

För mer information kontakta:
Johan Swahn, kanslichef på MKG
Telefonnummer: 070-467 37 31
E-postadress: johan.swahn@mkg.se

Annika Stigland, Stadsbiblioteket Göteborg
Telefonnummer: 031-368 33 86
E-postadress: annika.stigland@kultur.goteborg.se

Kommentarer inaktiverade.