Arrangemang, Facklitteratur

Ola Sigurdson. Foto: Johan Wingborg.

Detta evenemang har varit och är inte längre aktuellt.

Kan man skratta åt en ”svår” filosof?

Publicerat 13 februari 2015 | Av |

För Ola Sigurdson handlar humor inte om vad vi tycker är roligt utan mer om hur vi med hjälp av den hanterar vårt liv.

Jodå, redan Aristoteles var intresserad av humorns uppbyggnad, liksom senare även filosoferna Immanuel Kant och G. W. F. Hegel. Nu har du möjlighet att ta del av nutida tankegångar kring humor.

Tillsammans med Bilda och S:t Lukas Göteborg arrangerar Stadsbiblioteket en programpunkt som har rubriken När är det roligt? Om humor som existentiell strategi. Föreläsare är Ola Sigurdson, som är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap och föreståndare för Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet.

Sigurdson är sedan länge intresserad av att utveckla det mång- och tvärvetenskapliga samtalet och forskningen. Hans föredrag har sin bakgrund i ett starkt intresse för humorns roll i vår samtid och humorn som existentiell hållning eller strategi. ”Den gamle ärkebiskopen Nathan Söderblom skrev en gång att humorn var en livshållning som återfinns mellan cynism och moralism: den hoppas mycket men förväntar sig litet.” Dessa tänkvärda ord förmedlar Sigurdson i en kort intervju inför sin föreläsning.

Sedan några år tillbaka håller han också på att skriva en bok med utgångspunkt från humor. Han har funnit att det redan finns väldigt mycket skrivet bland både filosofer och teologer i detta ämne, särskilt under den tyska romantiken på 1800-talet. Arbetet med boken har bland annat därför blivit mer omfattande än vad han från början trodde.

Nu kommer alltså Ola Sigurdson till Stadsbiblioteket och delger sina tankar kring humor som en livshållning.

Passa också på att låna hans böcker på Göteborgs stadsbibliotek!

Kommentarer inaktiverade.