Arrangemang
Detta evenemang har varit och är inte längre aktuellt.

Jag häfdar min plats och jag kräfver min rätt

Publicerat 29 april 2019 | Av |

Om litteratur och text i rösträttsrörelsen. I år är det 100 år sedan Riksdagen fattade beslut om att införa allmän och lika rösträtt i Sverige. Kampen kvinnor hade att föra var lång. För att förändra fördomar och skapa gemenskap använde sig rösträttsrörelsen också av litteratur, sång och musik. Vi ser bakåt och får kunskap om hur det gick till då allt fler grupper erhöll rösträtt. 

I Göteborg var Frigga Carlberg ledande inom rösträttsrörelsen och hon använde ofta humorn som vapen. Hon skrev pamfletter, insändare, noveller, romaner och dramatik. Några av hennes pjäser har inte spelats på 100 år. En annan viktig person i rösträttsrörelsen var Selma Lagerlöf. Vi kommer att få höra skådespelare läsa utdrag ur texter av båda författarna. Texterna till de sånger som sjöngs var också ett sätt att nå ut med budskapet. Under dagen kommer vi få höra visartister framföra några av dessa.

Medverkande under kvällen är Karin Kvist Geverts, fil.dr. i historia och projektledare för demokrati100.se vid Kungliga biblioteket. Hon talar om aktörerna och processen fram till att rösträtten beslutades 1918–1921, med fokus på den kvinnliga kampen. Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, berättar om kampen för kvinnlig rösträtt och utvecklingen på jämställdhetens område sedan demokratins genombrott. Lisbeth Stenberg och Ingela Eek från Göteborgskvinnor i rörelse/r berättar om Frigga Carlberg och rösträttsrörelsen i Göteborg. Visartisterna Maud Lindström och Elin Callmer framför några av rösträttens sånger. På scenen medverkar bl.a. skådespelarna Fia Adler Sandblad och Lena B Nilsson som framför utdrag ur rösträttens texter. Paulina Helgeson och Thérèse Röök presenterar texter med anknytning till rösträtten, som publiceras i en digital utställning på Litteraturbanken.se i samband med dagen.

Välkommen till en kväll med kunskap, läsningar och musik!

Fri entré. Ingen föranmälan krävs.

Medverkande:
Karin Kvist Geverts, fil.dr. i historia och projektledare för Demokrati100.se vid Kungliga biblioteket. Hon är specialiserad i modernhistoria och sedan 2017 arbetar hon med högtidlighållandet av demokratijubileet, alltså firandet av tillkomsten av den allmänna och lika rösträtten 1918–1921.

Lena Wängnerud är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar om politik och jämställdhet i bred bemärkelse. Lena Wängnerud är redaktör för boken ”Rösträttens århundrade. Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige” (2018, Makadam förlag”).

Lisbeth Stenberg, Samordnare för Göteborgskvinnor i rörelse/r, docent i litteraturvetenskap tidigare även verksam som bibliotekarie. Hon disputerade 2001 på en avhandling om Selma Lagerlöf som har titeln En genialisk lek. Stenberg har även publicerat sig inom områdena biblioteks- och folkbildningshistoria. Hon är vice ordförande i Selma Lagerlöf-sällskapet.

Ingela Eek, har arbetat många år som filmklippare och bildproducent på Sveriges Television. Ingela Eek är också auktoriserad Göteborgsguide, vandringsledare och föredragshållare. Hon håller stadsvandringar i Göteborg där en av vandringarna handlar om framstående kvinnor i Göteborg som exempelvis Frigga Carlberg som ledde rösträttskampen i Göteborg 1902–1921.

Maud Lindström har varit verksam som feministisk visartist de senaste femton åren. Med sitt rättframma språk och sina personliga, roliga och hänsynslöst självutlämnande texter sätter hon ord på det som många tänker men få vågar säga om ämnen som kärlek, sex, föräldraskap, identitet och makt. Hennes feministiska visrock´n roll brukar beskrivas som både vass, berörande, rolig, modig och angelägen.

Elin Callmer, visartist som har sin bakgrund inom punken och är inspirerad av 70-talsproggen. Hennes visor är politiska och humoristiska och berör ämnen så som sexuell frustration, kriget i Irak och Uffe Lundell. Elin Callmer är också en del av låtskrivarkollektivet Vulkan och är initiativtagare till Sveriges största feministiska visfestival som arrangerades i Göteborg 2018.

Fia Adler Sandblad är skådespelare och dramatiker och driver sedan 1993 ADAS musikaliska teater på Konstepidemin i Göteborg. I sitt arbete lyfter, artikulerar och gestaltar hon tysta livs historier med kvinno- och barnperspektivet i centrum oftast i en stark konstnärlig form. Fia Adler Sandblad har fått ta emot många priser och utmärkelser, bland annat Västra Götalandsregionens stora arbetsstipendium 2009 med motiveringen att ”vara en av de viktigaste inslagen i Göteborgs fria kulturliv”.

Lena B Nilsson, skådespelare, utbildad på Teaterhögskolan i Malmö.
Hon har arbetat på flera teatrar, t ex Norrbottensteatern, Riksteatern, Lisebergsteatern, film och tv under årens lopp och hon tillhör sen många år Folkteatern i Göteborgs fasta ensemble. Hösten 2019 är turnerar Lena B Nilsson med Riksteatern i en föreställning om Karin Boye, ”Nakna som foster och gudar”.

Citatet i rubriken är hämtat ur Svenska kvinnors medborgarsång skriven av Ellen Kleman, 1907.

Kvällen arrangeras av Kultur i Väst i samarbete med Stadsbiblioteket i Göteborg, Litteraturbanken och Göteborgskvinnor i rörelse/r, ett KAF-projekt.

Kommentarer inaktiverade.