Arrangemang

Island, Norden och Europa?

Publicerat 28 mars 2011 | Av |

Sommaren 2010 ansökte Island om medlemskap i EU och egentliga förhandlingar kan börja till sommaren. Europatåget är i rörelse men inte alla är positiva till rörelsen. Nationen kommer dock att få säga ”Ja” eller ”Nej” till EU 2012 eller 2013.

Island gick igenom en tid av avregleringar, privatiseringar och olika ekonomiska lösningar innan de tre stora isländska bankerna föll. Efter den så kallade kastrullrevolutionen tillträdde landets första vänsterregering med majoritet i Alltinget med det uttalade målet att slå vakt om ett nordiskt välfärdssamhälle på Island. Med tiden har den nordiska modellen har avlöst den anglosachsiska modellen som förebild, men hur går det när man samtidigt måste skära ner en tredjedel av statsbudgeten?

Islänningarna ska  den 9 april rösta om statsgarantier i samband med ett omtvistat avtal om de så kallade Icesave-skulderna. Denna träta har dominerat den isländska debatten i två år och har inte enbart att göra med ouppgjorda räkningar i Storbritannien och Nederländerna utan även med Islands presidents roll i politiken och den isländska författningen. Den ska nu helrevideras av ett författningsråd efter att Högsta domstolen i ett uttalande ogiltigförklarade  folkvalet till en självständig författningsriksdag.

På Island pågår en enastående självrannsakan där alla samhällsfunktioner revideras. Einar Karl Haraldsson, journalist, PR-konsulent och politisk rådgivare till den nuvarande isländska regeringen, besöker Europa Direkt Göteborgsregionen för att prata om den politiska utvecklingen efter den ekonomiska krisen och hur debatten ser ut inför Islands eventuella EU-medlemskap.

Välkommen till Europa Direkt på Stadsbiblioteket Göteborg torsdag 31/3  på plan 1, kl 18. Fri entré

Medarrangör för kvällen är Föreningen Norden.

För mer information kontakta:
Mikael Szanto, Verksamhetsledare, Föreningen Norden
Telefonnummer: 0768- 21 11 08
E-postadress mikael.szanto@gbg.norden.se

Anna Sandkvist, bibliotekarie, Europa Direkt, Stadsbiblioteket Göteborg
Telefonnummer: 031 – 368 33 83
E-postadress: anna.sandkvist@kultur.goteborg.se

Kommentarer inaktiverade.