Arrangemang, Blogg

Internationella kvinnodagen 8 mars

Publicerat 5 mars 2015 | Av |

Välkommen att fira Internationella kvinnodagen på stadsbiblioteket! Dagen till ära har vi laddat med flera intressanta föreläsningar kring begreppet genus och jämlikhet.

  • Datum: Söndag 8 mars
  • Tid: Kl 12-17
  • Plats: Trappscenen

För att uppmärksamma Internationella kvinnodagen 8 mars arrangerar Europa Direkt Göteborgsregionen en dag där globala genusfrågor står i centrum.

Dagens program

Inledning och introduktion till dagens föreläsningar.

Tid: 12-12.20

Latinamerikas feministiska rörelser: den svåra balansen mellan skilda intressen och behov av enade fronter.

Tid: 12.00

Edmé Dominguez forskar om genusfrågor, feministiska rörelser i Latinamerika samt genus och internationell politisk ekonomi. Hon är lektor inom Latinamerikastudier, internationella relationer och genusfrågor inom Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet.

Edmé är ordförande i GADIP.

Feministisk politik i EU.

Tid: 13.00

Europaparlamentariker Malin Björk (V) om den europeiska jämställdhetspolitiken.

Feministiska aspekter på hållbarhet

Tid: 13.40

Ulla Björnbergs forskning handlar om familjepolitik och könsrelationer. Hon har bred erfarenhet av forskning med Europeiskt perspektiv. Hon är numera senior professor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.
Ulla är styrelsemedlem i GADIP.

Musik av och med Svedala som spelar egenskriven och traditionell folkmusik.

Tid: 14.20

Svedala består av Sofia Andersson, Sara Nilsson och Anna Malmström och de spelar saxofon, fiol och klarinett.

Hur kan lokala civila föreningar stärka kvinnors handlingskraft i Indien?

Tid: 14.50

Linda Lane är lektor på Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Hennes intresse för Indien väcktes för ca 4 år sedan i samband med tillkomsten av projektet SIGN (Swedish-India Gender Network), ett SIDA-finansierat projekt med mål att koppla samman forskare och organisationer i Sverige och Indien med gemensamma intressen inom arbete, familj, jämställdhet och hälsa. Linda Lane har byggt upp ett nätverk med forskare och föreningar som arbetar med olika projekt tillsammans med den lokala befolkningen.

Halva jämställdheten till männen

Tid: 15.30

Ingemar Olsson är projektledare i föreningen Män för jämställdhet i Göteborg och initiativtagare till projekt som berör bemötande och likabehandling för elever i grundskolan. Han ansvarar också för ett program med jämställd föräldrautbildning i Göteborg med omnejd.
I samarbete med internationella organisationer arbetar Män för jämställdhet även med föräldrastöd och riktade insatser till män.

Dagens arrangemang är ett samarbete mellan Europa Direkt och GADIP (Gender and Development in Practice), Genus och utveckling i
praktiken. GADIP är en partipolitisk obunden ideell organisation. Syftet är att skapa ett forum för forskare och aktivister att mötas och föra dialog kring genus- och utvecklingsfrågor i såväl Sverige som internationellt.

Kommentarer inaktiverade.