Facklitteratur, Film

Hur ska vi hjälpa Barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter?

Publicerat 11 oktober 2013 | Av |

Årets europeiska dyslexivecka har temat ”Att läsa på många sätt”. Det är precis det som läsinlärning handlar om, att inte stirra sig blind på krumelurerna.

Ofta tycker barnen att läsningen blir tråkig, speciellt när det känns svårt och ljudandet ännu inte skapar några inre bilder. Med roliga inlärningsverktyg blir samspelet med barnen i lässituationen lättare och smidigare.

Dagens tips är en serie med inlärningsmaterial från Kodknäckarnas förlag som kan göra vilken förälder som helst, riktigt glad.

Broschyren Föräldrar – en resurs för sina barn beskriver vad läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är. På ett enkelt sätt får du veta hur du kan hjälpa ditt barn i vardagslivet och med skolarbetet redan från starten. Materialet finns på svenska, engelska, arabiska, persiska, sorani och somaliska. Det finns även som dvd till utlån på Göteborgs Stadsbibliotek.

Hitta läsningen! innehåller sexton övningar tänkta för barn mellan fem och åtta år. Övningarna bygger på forskning och beprövad erfarenhet.
På dvd:n finns också en tio minuter lång film för föräldrar som har engelska, arabiska, persiska, kurdiska/sorani eller somaliska som modersmål. Hitta läsningen! finns att låna på biblioteket.

Läs mer om att hitta läsningen och hur du hjälper ditt barn att lyckas med ljud och bokstäver hos kodknäckarna.

Kommentarer inaktiverade.