Arrangemang

Gör din röst hörd!

Publicerat 5 maj 2013 | Av |

I sin bok Vad är EU och vad kan det bli? skriver författaren och nationalekonomen Birger Möller om varför Europadagen uppmärksammas, hur den kom till och vikten av att komma ihåg den 9 maj som en betydelsfull dag i Europas moderna historia.

Europadagen firas den 9 maj till minne av Robert Schumans deklaration 1950 om att skapa ett enat Europa för att bevara freden efter andra världskriget och mat på bordet åt Europas innevånare. Deklarationen låg till grund för skapandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG). Europeiska gemenskaperna (EG) beslutade vid sitt toppmöte i Milano 1985 att fira dagen som Europadagen.

Europadagen utgör tillsammans med bland annat europeiska flaggan, Europahymnen och euron symboler för den europeiska integrationen. På vissa håll högtidlighålls Europadagen genom att europeiska flaggan hissas, men dagen firas inte hos den breda allmänheten av européer. Europadagen är en ledig dag för Europeiska unionens institutioner.

För tredje året i rad uppmärksammar de Västsvenska Europa Direkt-kontoren och Europeiska kommissionen Europaveckan under rubriken
”Gör din röst hörd” och bjuder in till diskussioner om hur olika grupper i samhället kan göra sina röster hörda. Föredrag, diskussioner och underhållning i Nordstan!

Varmt välkommen!

Gör din röst hörd
6 maj i Nordstan, Expo 2, kl. 12.30-18
Arranggör: EU-kommissionen I Sverige och Europa Direkt kontoren: Göteborgsregionen, Fyrbodal, Skaraborg, Sjuhärad och Halland.

Kommentarer inaktiverade.