Film

Folk rusar förbi

Publicerat 23 augusti 2013 | Av |

-Det handlar om en känsla av beröring.
-Vadå?
-I en verklig stad promenerar man. Man rusar förbi folk. Folk springer på en. I L. A. rör ingen vid dig. Vi är alltid bakom galler och glas. Jag tror vi saknar beröringen så mycket att vi medvetet stöter ihop med andra för att känna något.

Så inleds Crash, ett gripande drama och en thriller om hur några personers vägar korsar varandra under loppet av ett dygn. I storstadens människomyller blir den enskilda personen anonym och i människomassan passerar hon liksom alla andra snabbt förbi som i ett flimmer. Alienationen innebär okunskap och därmed osäkerhet, rädsla och fördomar om dem som är annorlunda den egna personen eller den grupp man identifierar sig med genom etnicitet, klasstillhörighet och därmed även sin tillskrivna geografiska hemort.

En dominoeffekt sätts i rullning redan vid filmens början och händelser blir till sammanträffanden och öden. Samtliga karaktärer berörs av våld och rasism. De utsätts och medverkar själva i reproduktionen av fördomar och intolerans. Mötena mellan karaktärerna påverkar individerna starkt men inverkar på olika sätt. En träffsäker och intensiv skildring av ett intolerant samhälle och hur människor möts på gott och ont. Efter att dygnet passerat har karaktärernas liv förändrats drastiskt.

Det handlar om att själv känna sig som ett offer och samtidigt göra andra till offer, att vara oförmögen att se världen ur ett annat perspektiv än ur sitt eget. Så byggs murar mellan individer och grupper som skyddar sig från varandra. Isoleringen och segregationen ökar intoleransen. Alla kämpar för sin egen överlevnad. Utan självrannsakning och försök att förstå det som är annorlunda den egna sfären, överbryggas inte skillnader och inget närmande sker i massans grupperingar.

Los Angeles ses ofta som en plats där drömmar kan förverkligas – the american dream. Staden blir en smältdegel för människor i hela världen, där alla sägs ha möjlighet att förverkliga sin dröm. Den mångkulturella visionen har en bräcklighet som visas i Crash.

Kommentarer inaktiverade.