Blogg

Dyslexidagarna 2019

Publicerat 25 juli 2019 | Av |

Vill du få mer kunskap om dyslexi och vilken hjälp som finns? Under Dyslexidagarna kan du lyssna på föreläsningar om läs- och skrivsvårigheter och språkutveckling. Du får även chansen att prata med experter inom området och människor med olika sorters erfarenheter av dyslexi.

Lördag 5 oktober

Kl 13–14.15: Ser du bekvämt?

Se tydligt är bra. Se bekvämt är viktigare. Har du trötta och ömma fötter är det svårt att springa. Har du en otillräcklig förmåga att ställa in skärpan bekvämt på nära håll är det svårt att läsa. Stefan Michélsen, yrkesverksam legitimerad optiker, berättar om hur viktig synen är för förmågan att kunna, orka och vilja att läsa.

Kl 13–17: Ställ frågor till dyslexiföreningarna

Har du frågor eller vill prata med någon som har erfarenhet av läs- och skrivnedsättningar? Träffa representanter från föreningarna Dyslexiförbundet, Svenska Dyslexiföreningen och Föräldraföreningen för Dyslektiska barn.

Kl 14.30–16: Skollogopedi

Christel Norberg arbetar som logoped på Nordhemsskolan i Göteborg och berättar om sina erfarenheter av att stötta elever som har språk-, läs- och skrivsvårigheter. Christel arbetar främst med elever som behöver stöttning men handleder även pedagoger. Efter föreläsningen kommer Christel att stanna kvar för att ta emot frågor och funderingar.

Måndag 7 oktober

Kl 18–19.30: Att vara förälder till barn med dyslexi

Helena Jacobsson är förälder till barn med dyslexi och arbetar med utvecklingsarbete som special- och talpedagog för att tidigt möta upp elevers olika inlärningsskillnader och deras olika behov. Hon beskriver sina erfarenheter av att vara förälder till barn med dyslexi och hur man kan samarbeta med skolan.

I samarbete med Dyslexiförbundet, Svenska dyslexiföreningen och Föräldraföreningen för dyslektiska barn.